Aktuální informace

levá dekorace článkupravá dekorace článku

untitled (1 of 1)-6.jpgKombinované studium Aplikovaná informatika

Od letošního akademického roku (2016/2017) lze na katedře informatiky PřF UJEP studovat tříletý bakalářský studijní program Aplikovaná informatika (obor Informační systémy) nově také v kombinované formě.

Příjem přihlášek ke studiu: do 31. března 2017.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Dva rozhovory s doc. Zdeňkou Kolskou v pořadu Planetárium na Českém rozhlasu - Sever. O nanotechnologiích, nanomateriálech, výzkumu a jiném.

Planetárium - 30. 4. 2016

Planetárium - 7. 5. 2016


levá dekorace článkupravá dekorace článku

_MG_4648.jpgAnalytická chemie životního prostředí a toxikologie

Nový a moderní navazující magisterský obor, který byl zakreditován napříč dvěma fakultami, a to Přírodovědeckou fakultou a Fakultou životního prostředí. Obě fakulty, připravují absolventy v několika oborech zaměřených na chemii a ochranu životního prostředí na úrovni bakalářského a v případě FŽP i doktorského studia. Obor je vhodný přímo pro absolventy studijních oborů "Ekologie a ochrana prostředí" (FŽP) a "Toxikologie a analýza škodlivin".

Více informací o studiu na fzp.ujep.cz a sci.ujep.cz.

Další informace ZDE
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
02.12. 2015

Skvělá zpráva

Kuba.jpgSkvělá zpráva!!!

STUDENT UJEP OBDRŽEL CENU MINISTRYNĚ

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch předali dne 1. 12. 2015 v prostorách Senátu Parlamentu ČR ceny MŠMT udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2015.

Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů získal student Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Mgr. Jakub Braborec.

Fotogalerie


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Fakulta roku 2015

Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem obhájila prvensvtí a opět se stala Fakultou roku v kategorii Přírodních věd v České republice.

Největší poděkování patří našim studentům a příznivcům, kteří v této anketě hlasovali a podpořili nás. Ještě jednou moc děkujeme, velice si této podpory vážíme!


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

50 odstínů vztahu - Proč některé ženy preferují submisivní muže?

Ne, opravdu se nejedná o 4. díl bestselleru 50 odstínů šedi :-) Toto je název článku doc. RNDr. Evy Jozífkové, Ph.D. (a spoluautorů), etoložky z katedry biologie PřF UJEP. Článek vyšel v Neuroendocrinology Letters. Tohoto článku si všiml novinář z The Telegraph a napsal o něm na stránky britského deníku The Telegraph.co.uk

Pokud Vás téma zaujalo, čtěte dále, je také v češtině :-)


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Od 1. 11. 2014 byl RNDr. Martin Švec, Ph.D. jmenován proděkanem pro studium.

Pro studenty jsem založil skupinu na Facebooku a Google+. Neváhejte se do skupin přihlásit, krom oficiálních informací zde budu zveřejňovat i další týkající se studia na PřF UJEP.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Upozornění studentům

Od 1. 6. 2014 vešla v platnost Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek. Tato směrnice nahrazuje předchozí směrnici děkana č. 1/2011.

Se směrnicí se můžete seznámit na adrese http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy-smernice.html

Touto směrnicí se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Změny ve Studijním a zkušebním řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty UJEP

Od 1. 4. 2014 nabývá účinnosti novela Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě UJEP. S jejím úplným zněním se můžete seznámit na adrese

http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy.html.

Tímto řádem se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Úspěch studenta Aplikovaných nanotechnologií

Dorazila k nám skvělá zpráva, že student navazujícího magisterského studia Aplikovaných nanotechnologií Jakub Braborec postoupil do celonárodního kola mezinárodní soutěže FameLab.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Úspěch naší studentky

Ve dnech 5. a 6. února 2014 proběhl na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice již 17. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie „O cenu firmy Merck". Soutěž pořádala Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou a firmou Merck spol. s r. o.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Příroda pod mikroskopem

Dne 6. 1. 2014 odstartovala další přírodovědná výstava ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem na Kočkově v Ústí nad Labem a tentokrát nese název "Příroda pod mikroskopem". Výstava nabízí pěknou podívanou na skutečně zajímavé obrázky zachycené elektronovým i jiným mikroskopem. Návštěvníci výstavy se tak mohou podívat, jak vypadá chodidlo či snovací ústrojí pavouků, polyamidová nanovlákna, prachová částice nebo barevný svět masozřavých rostlin.

Výstava končí 30. 6. 2014.

Více ve fotogalerii.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Oznámení všem studentům Přírodovědecké fakulty

Upozorňuji, že je povinností studentů PřF UJEP seznámit se s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP.

S těmito informacemi a pokyny se můžete seznámit:

  • na nástěnkách všech kateder,na studijním oddělení,na webových stránkách PřF UJEP pod odkazem

Splnění této povinnosti by neměli opomenout zejména studenti, kteří nastoupili v novém ak. roce do 1. ročníku bakalářského,navazujícího magisterského, nebo doktorského studijního programu!

Upozorňuji, že toto nařízení se týká všech studentů Přírodovědecké fakulty (ti, kteří tak učinili v předešlém akademickém roce, již svou povinnost splnili pro dobu celého svého studia příslušného studijního oboru).

Po přečtení pokynů se studenti musí dostavit osobně na studijní oddělení s vyplněným tiskopisem „Prohlášení studenta" (tiskopis je k dispozici na chodbě studijního oddělení) a odevzdat ho své studijní referentce.

V Ústí nad Labem 12. 9. 2013

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.

proděkanka pro studium


levá dekorace článkupravá dekorace článku

Pavilon A v univerzitním kampusu jde k zemi

V areálu Kampusu začala demolice budovy bývalé porodnice. Demolice pavilonu A by měla být dokončena 7. října 2013. Budovu nahradí novostavba, která má být vybudována do roku 2016 a bude tak fungovat jako centrum přírodovědných a technických oborů.

Ve fotogalerii naleznete demolici starého pavilonu A krok za krokem.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Cesta do nanosvěta a zpět...

Přírodovědecká fakulta UJEP ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem na Kočkově v Ústí nad Labem uspořádala výstavu s názvem "Cesta do nanosvěta a zpět...". Návštěvníci výstavy budou seznámeni nejen s pojmem a historií nově populární vědy nanotechnologie, ale také s jejím praktickým využitím ve vědecké praxi i v běžném životě. Na výstavě bude možnost shlédnout krátké video týkající se výuky, studia a výzkumu nanotechnologií na Přírodovědecké fakultě UJEP, a také se podívat, co je nanomateriál a kde všude se s ním můžeme setkat.

Více ve fotogalerii.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Nový doktorský studijní program:

Nanotechnologie, obor aplikované nanotechnologie

bude otevřen na PřF UJEP v akademickém roce 2013/14


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Upozornění studentům


Od 1. 6. 2013 vešla v platnost novelizovaná směrnice děkana č. 2/2013 „Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací“. Tato směrnice nahrazuje předchozí směrnici děkana č. 1/2012. Novelizovaná směrnice v čl. 4 odst. 6 odkazuje nově na směrnici rektora č. 2/2011. K jiným změnám oproti předchozí směrnici nedošlo.


Se směrnicí se můžete seznámit na adrese: http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy-smernice.html


Touto směrnicí se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.
V Ústí nad Labem 13. 6. 2013

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
proděkanka pro studium


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Výzva studentům - rodičům

V návaznosti na zákon č. 48/12013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách začínají studijní oddělení  evidovat tzv. uznanou dobu rodičovství studentů (dobu, po kterou by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená studentů – rodičů). Proto:

VYZÝVÁME

všechny studenty, kteří se v průběhu aktuálního studia stali rodiči nebo pečovali o vlastní, resp. osvojené dítě do 3 let věku, popř. kteří v probíhajícím studiu nastoupili na mateřskou dovolenou,
a dále také
všechny studenty, kteří se v průběhu předchozích vysokoškolských studií, která neabsolvovali úspěšně a která se jim tak započítávají, popř. mohou započítávat do rozhodné doby pro vyměřování poplatku spojeného se studiem,

aby na studijní oddělení doložili doklady pro evidenci uznané doby rodičovství.


Relevantními doklady pro evidenci uznané doby rodičovství jsou:
a.    úředně ověřená kopie rodného listu dítěte/dětí (týká se matek a otců),
b.    úředně ověřená kopie lékařského potvrzení (potvrzení gynekologa) o nástupu na mateřskou dovolenou (týká se pouze matek).

15. 4. 2013
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., v.r.
prorektorka pro studium

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Informace o nově otevřených navazujících magisterských oborech na PřF UJEP - Biologie; Aplikované nanotechnologie.
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Upozornění studentům


Od 1. 4. 2013 nabývá účinnosti novelizovaný Příkaz děkana PřF UJEP č. 2/2013 o Režimu úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem, který navazuje na příkaz rektora UJEP č. 3/2013 ze dne 1. 3. 2013.

S příkazem děkana se můžete seznámit na úřední desce fakulty na studijním oddělení PřF nebo na adrese

http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy-smernice.html.

Nově je zrušen poplatek za vyškrtnutí zapsaného předmětu na základě kladně vyřízené žádosti studenta ve výši 100,- Kč. Dále jsou nově zpoplatněny promoce částkou 500,- Kč (platí již pro červencové promoce v tomto ak. roce!).

Tímto příkazem se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty.V Ústí nad Labem 29. 3. 2013                                     

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
proděkanka pro studium

Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Od 1. 10. 2012 vešla v platnost směrnice děkana č. 1/2012 „Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací“. Tato směrnice nahrazuje dokument „Obecné zásady a doporučení pro zadávání, psaní a odevzdávání závěrečných (bakalářských/diplomových) prací“. Více zde
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Přihláška ke státní závěrečné zkoušce je ke stažení zde
levá dekorace článkupravá dekorace článku
V rámci projektu Cíl3 „Projekt na zachování populací vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách a v Sasku“ jsou pro studenty připraveny česko-německé botanické exkurze
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku
Povinností studentů PřF UJEP je seznámit se s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP
Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku levá dekorace článkupravá dekorace článku

Od 1. 3. 2012 nabývá účinnosti Příkaz děkana PřF UJEP č. 2/2012 o režimu úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem, který navazuje na příkaz rektora UJEP č. 2/2012 ze dne 13. 2. 2012.


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Všechna přiznaná stipendia (prospěchová, mimořádná: fakultní a katederní) budou studentům vyplacena v měsíci únoru 2012.

A. Chocholoušová, studijní oddělení PřF


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Od 12. 9. 2011 nabývá účinnosti novela Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na Přírodovědecké fakultě UJEP. S jejím úplným zněním se můžete seznámit na adrese http://sci.ujep.cz/vnitrni-predpisy.html. Tímto řádem se řídí všichni studenti Přírodovědecké fakulty (upozorňujeme, že studenti Pedagogické fakulty se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP).


Celý text ...
levá dekorace článkupravá dekorace článku

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké