levá dekorace článkupravá dekorace článku
22.11. 2018

Změna ve studijním a zkušební řádu pro bakalářské a magisterské studijní programy

Od září 2018 se PřF řídí celouniverzitním Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP. Jeho znění najdete na webových stránkách fakulty i univerzity - doporučuji si jej přečíst, neboť jsou v něm uvedena Vaše práva a povinnosti. Zároveň je připravována směrnice děkana PřF, která některé záležitosti tohoto řádu upřesní.

Oproti dosavadnímu fakultnímu řádu došlo k několika změnám, z nichž tou zásadní je, že limit získaných kreditních bodů pro postup do dalšího roku studia se nyní týká víceméně všech studentů (včetně magisterských studií) a všech roků do studia. Cituji:

Pro postup do dalšího roku studia v případě studenta, který je do tohoto studia zapsán na Fakultě strojního inženýrství UJEP, nebo na Fakultě životního prostředí UJEP, nebo na Přírodovědecké fakultě UJEP, platí:

a) student splní podmínky pro postup do druhého roku studia, pokud za předměty zapsané v prvním roce studia získá minimálně 30 kreditů,

b) student splní podmínky pro postup do třetího roku studia, pokud za předměty zapsané v prvním a druhém roce studia získá minimálně 70 kreditů,

c) student, který nestuduje v navazujícím magisterském studijním programu, splní podmínky pro postup do čtvrtého roku studia, pokud za předměty zapsané v prvním až třetím roce studia získá minimálně 110 kreditů.

V případě nejasností a dotazů se neváhejte obrátit na studijní oddělení fakulty nebo přímo na mě.

RNDr. Martin Švec, Ph. D.
proděkan pro studiumUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké