levá dekorace článkupravá dekorace článku
12.03. 2019

Fakulta má prodlouženu akreditaci Aplikovaných nanotechnologií

Prodloužení akreditace studijního programu Aplikované nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP je pro fakultu skvělou zprávou.

Studijní program Aplikované nanotechnologie byl na Přírodovědecké fakultě UJEP akreditován v roce 2011 jako bakalářský. Od roku 2014 již má ale schválenu akreditaci pro všechny stupně vzdělání, tedy od bakalářského, přes magisterský až po doktorský.

V letošním roce byl doktorský program Aplikované nanotechnologie reakreditován a akreditace mu byla, rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství z 24. 1. 2019, prodloužena o dalších 10 let,“ říká PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PřF.

Za krátkou dobu historie Nanotechnologií na UJEP dosáhli studenti tohoto studijního programu významných úspěchů, především získali dvakrát cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za své studentské práce v oblasti nanovlákenných materiálů a fotofunkčních nanostruktur. Studijní program je koncipován jako mezioborový – jeho základem jsou fyzika a chemie materiálů.

Protože je studijní program tematicky provázán s výzkumnými programy přírodovědecké fakulty, mají studenti možnost zapojit se přímo do výzkumu, a tím se jim kromě rozšíření praktických poznatků otevírá možnost i k finančnímu ohodnocení jejich výzkumné práce,“ upozorňuje vedoucí Ústeckého materiálového centra prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Studijní program Aplikované nanotechnologie obstál v náročných podmínkách nového vysokoškolského zákona, díky čemuž bude moci ústecká univerzita i nadále vzdělávat odborníky v této společensky významné odborné oblasti dalších 10 let. Vytvoření studijního programu bylo financováno z projektu reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735 „Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem“

Tisková zpráva
UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké