levá dekorace článkupravá dekorace článku
14.12. 2018

Ceny rektora 2018 - rozsáhlé úspěchy zástupců PřF

Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd

Mgr. Jan Malý, Ph.D., akademický pracovník katedry biologie na PřF
Mgr. Jan Malý na přírodovědecké fakultě vybudoval a úspěšně rozvíjí výzkum a vývoj nanomateriálů pro medicínské aplikace. Jde např. o nové lékové formy pro selektivní transport léčiv v organismu, nanovlákenné textilie s naroubovanou léčivou látkou pro krytí ran či nanostrukturované povrchy pro biosenzory analyzující tělové tekutiny schopné rozeznat nádorové buňky v krvi. Tento výzkum je zároveň navázán na studijní program PřF Aplikované nanotechnologie.

Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd pro pracovníka do 35 let

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., akademická pracovnice katedry biologie PřF
Michaela Leigertová je zakladatelkou a vedoucí Laboratoře modelových organizmů. Těžištěm jejího výzkumu je testování využití nanotechnologie pro cílenou dopravu látek s terapeutickým potenciálem do lidských nádorových buněk. V roce 2018 získala projekt na podporu aplikovaného výzkumu programu TAČR ZETA, jehož cílem je vývoj nástrojů pro automatizované a vysoce paralelizované studie vlivu biologicky aktivních látek na živočišný organizmus.

Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti v roce 2018

1. místo Mgr. Martin Svoboda, student doktorského studijního programu Fyzika, oboru Počítačové metody ve vědě a technice na PřF
Mgr. Martin modeluje rozpustnost soli a mikroskopické chování roztoků voda-sůl v minerálních pórech při podmínkách hydraulického frakování, což je nekonvenční metoda těžby zemního plynu z břidlic. Toto téma publikoval v prestižních časopisech, prezentoval na mezinárodních konferencích a zároveň řešil v rámci HORIZON2020 projektu Shale XenvironmenT. Od roku 2018 se podílí na řešení dalšího HORIZON2020 projektu VIMMP (Virtual Materíals MarketPlace).

Stipendium primátora města Ústí n. L., Ing. Mgr. Petra Nedvědického, ve výši 20 000 Kč

Mgr. Eliška Rezlerová, absolventka magisterského studijního programu Fyzika, oboru Počítačové metody ve vědě a technice na PřF
Eliška Rezlerová obhájila vynikající diplomovou práci, v níž se zabývala počítačovým modelování složek břidlicového plynu v zeolitech. Diplomantka tuto problematiku řešila v rámci HORIZON2020 projektu ShaleXenvironmenT a její výsledky přispěly k úspěšnému řešení tohoto evropského projektu. Zároveň byly prezentovány na mezinárodní konferenci a publikovány v impaktovaném časopise, kde je Eliška Rezlerová spoluautorkou.

Stipendium Statutárního města Teplice ve výši 10 000 Kč

Mgr. Zuzana Nejedlá, studentka doktorského studijního programu Nanotechnologie, oboru Aplikované nanotechnologie na PřF
Mgr. Zuzana Nejedlá se ve svém výzkumu zaměřuje na potenciál využití nanočástic k léčbě rakoviny pomocí cílené dopravy léčiv. Zabývá se především studiem toxicity a biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo podmínkách. Studentka se aktivně podílí na popularizaci vědy a propagaci univerzity na akcích pro širokou veřejnost i školy.

Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP, ve výši 20 000 Kč

Mgr. Adéla Jagerová, studentka doktorského studijního programu Nanotechnologie, oboru Aplikované nanotechnologie na PřF
Mgr. Adéla Jagerová zpracovala diplomovou práci zaměřenou na nový jev akumulace defektů a polohování atomů vzácných zemin v dopovaném krystalu GaN. V rámci této studie byl prokázán efekt výrazně nižšího poškození v a-rovině GaN a existence rozdílných optických vlastností pro jednotlivé orientace, což je perspektivní pro další vývoj nových optoelektronických součástek na bázi nepolárního GaN.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké