levá dekorace článkupravá dekorace článku
08.07. 2013

Informace o novém doktorském studiu Aplikované nanotechnologie

Nový doktorský studijní program:

Nanotechnologie, obor aplikované nanotechnologie

bude poprvé otevřen na PřF UJEP v akademickém roce 2013/14

Na obor se mohou hlásit absolventi magisterského studia přírodovědných a technických zaměření.
Obor je zaměřen na teoretické znalosti i praktickou přípravu nanomateriálů ve čtyřech zaměřeních:
1.    Fyzikální metody přípravy nanomateriálů
2.    Chemické metody přípravy nanomateriálů
3.    Bionanotechnologie zaměřené na přípravu biosenzorů
4.    Počítačový design nanomateriálů


Témata doktorských prací budou pokrývat následující okruhy problémů:
1.    Plazmové technologie přípravy nanomateriálů
2.    Studium struktury a povrchových vlastností nanotextilií v závislosti na podmínkách přípravy
3.    Syntéza a charakterizace dendrimerních nanokompozitů s biorekogniční schopností – vývoj biosenzorů
4.    Struktura a vlastnosti modifikovaných polymerů pro tkáňové inženýrství
5.    Počítačové modelování ve vývoji nových lékových forem a polymerních nanostruktur

Příjem přihlášek je otevřen od 1. 8. 2013 a ukončen bude 6. 9. 2013 (podrobnější informace naleznete na http://sci.ujep.cz/2-kolo-prijimaciho-rizeni.html). Přihlášky jsou přijímány pouze v papírové podobě. 
Termín přijímací zkoušky je 16. 9. 2013.
Přijímací zkouška má dvě části: ústní odbornou zkoušku z oboru, na který se uchazeč hlásí, a zkoušku z angličtiny. K úspěšnému vykonání odborné zkoušky musí uchazeč prokázat základní znalosti z fyziky, chemie a nanotechnologií, resp. bionanotechnologií.

Pro bližší informace je možné kontaktovat garanta oboru prof. RNDr. Pavlu Čapkovou, DrSc. (pavla.capkova@ujep.cz), proděkanku pro studium RNDr. Evu Hejnovou, Ph.D. (eva.hejnova@ujep.cz) nebo referentku studijního oddělení Alenu Chocholoušovou (alena.chocholousova@ujep.cz).

UJEP dostal zelenou pro nanotechnologie

Nanotechnologie lze na ústecké univerzitě studovat i doktorsky

Nově akreditované doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UJEP


MFDnes0508naustecke.jpg
ÚD0308nanotechnologie.jpg


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké