levá dekorace článkupravá dekorace článku
08.02. 2019

Inovační burza Nové materiály a technologie pro praxi

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod záštitou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pořádají neformální workshop, který má za cíl představit a nabídnout smluvní výzkum a společné projekty výzkumných týmů a firem. Zástupci z firem, nejen Ústeckého kraje, budou mít příležitost navazovat spolupráci s odborníky hned ze tří univerzitních fakult: přírodovědecké, životního prostředí a strojního inženýrství.

Akce se uskuteční dne 20. února 2019 od 13 hodin v prostorách Hotelu Clarion v Ústí nad Labem (Špitálské nám. 3517). V případě zájmu se lze zaregistrovat prostřednictvím e-mailu: info@khk-usti.cz

Hlavním cílem tohoto setkání je propojit společné úsilí k prolomení bariér mezi akademickou a podnikatelskou sférou, a vyměnit si tak aktuální znalosti. Společnou řeč budou moci navázat v tématech blízkých praxi:

* Open-source technologie se zaměřením na infrastrukturu, kyberbezpečnost a ochranu dat

* Platforma pro zpracování dat pomocí metod strojového učení

* Nanotextílie pro antibakteriální vzdušné filtrace

* Počítačový design nanomateriálů

* Nanopórézní polymerní membrány připravené elektrostatickým zvlákněním

* Nanotextilie pro biomedicínské aplikace

* Biosenzory

* Biosenzory pro biomedicínské využití

* Mikrofluidní čipy a zařízení pro lékařskou diagnostiku

* Mikrokontroléry pro řízení experimentálního prostředí

* Analýza vlivu nanočásticových systémů na modelové buněčné kultury

* Komplexní analytické služby v oblasti povrchů s tenkých vrstev

* Komplexní služby v oblasti plazmových technologií

* 3D printing technologies for biotechnology

* Chemical and physical characterization of nanoparticles

* Nanovlákna pro biomedicínské aplikace

* Nanostrukturované povrchy pro různé aplikace

* Nové druhy sorbentů na bázi perlové celulozy

* Magnetické sorbenty

* Nanokrystalické reaktivní sorbenty

* Analum – rychlá bioluminescenční detekce znečištění

* Využití dronů k hodnocení kvality troposféry

* Odstraňování komplexotvorných látek z odpadních vod

* Modifikované magnetické sorbenty pro odstranění organických polutantů z vody

* Vliv nanokompozitních povlaků na mechanické vlastnosti povrchu

* Vývoj nových hliníkových slitinUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké