levá dekorace článkupravá dekorace článku
10.01. 2017

Nově otevřené kombinované studium Aplikovaná informatika

untitled (1 of 1)-6.jpgKombinované studium Aplikovaná informatika

Kombinovaná forma studia představuje specifickou formu, která je kombinací prezenční (neboli kontaktní, tj. probíhající za přítomnosti studenta v prostorách školy) a distanční (tj. založené na samostudiu) formy studia.

Na základě souhlasného stanoviska Akreditační komise ze dne 8. července ki.ujep.cz2016 vydalo 5. srpna 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu B1802 Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy, a to právě o kombinovanou formu studia. Standardní doba studia je 3 roky. 

  • Přijímací zkouška pro tento obor není vypsána. Jedinou věcnou podmínkou přijetí ke studiu je tak doložení úspěšně složené maturitní zkoušky.
  • Podání elektronické přihlášky prostřednictvím informačního systému STAG na adrese http://eprihlaska.ujep.cz do 31. března 2017.
  • Další podrobnosti k přijímacímu řízení naleznete na odkaze ZDE resp. v tomto dokumentu.

Pro více informací - ki.ujep.cz nebo e-mailem jskvor@physics.ujep.cz (RNDr. Jiří Škvor, Ph.D., vedoucí katedry informatiky).UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké