levá dekorace článkupravá dekorace článku
31.10. 2017

Nukleární magnetická rezonance v materiálovém výzkumu

Kurzy externích odborníků pořádané na UJEP

Přírodovědecká fakulta UJEP si Vás dovoluje pozvat na další kurz ze série kurzů externích odborníků pořádaných v rámci Školy
doktorských studií. Kurzy jsou vhodné pro studenty PřF, FVTM, FSE, FŽP. Studenti UJEP mohou využít možnosti zapsat si semináře
jako volitelné kurzy. Svou účast prosím potvrďte na mail jindrich.matousek@ujep.cz.

Nejbližším je kurz:

Nukleární magnetická rezonance v materiálovém výzkumu

Vhodné pro PřF, FŽP, FVTM.
doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. z MFF UK
29. listopadu 2017 od 9:00
budova České mládeže 8, posluchárna CS 223
kód předmětu ve STAGu: KFY / 0232 (1 kredit)

Anotace kurzu:
V rámci semináře se studenti seznámí se základy metody NMR, tj. s fyzikální podstatou jevu a s vlastní měřící metodou. Kromě toho bude část semináře zaměřena na praktické ukázky použití NMR spektroskopie v různých látkách.

Sylabus kurzu podrobněji:
Úvod do NMR spektroskopie, princip nukleární magnetické rezonance, základní pojmy, chemický posun, spin spinová interakce, relaxace.

Nastavení experimentů, NMR spektrometr. 1D a 2D sekvence.

Relaxační jevy, podélná a příčná relaxace, relaxační mechanizmy. Chemická výměna, měření difúzního koeficientu.
NMR pevného stavu.

Praktické ukázky použití NMR spektroskopie.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké