levá dekorace článkupravá dekorace článku
19.11. 2014

Obrovský úspěch studenta Aplikovaných nanotechnologií

Obrovský úspěch studenta Aplikovaných nanotechnologií

Vynikající studenti převzali Cenu ministra školství

Reportáž z České televize - 18. listopad 2014, čas 17:12

Ministr ocení studenta Antonína Čajku

Vynikající studenti převzali Cenu ministra školství

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů byla Antonínu Čajkovi předána 18. listopadu v Praze. Tato cena se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Ocenění se skládá z diplomu a dalších věcných cen nebo peněžních ohodnocení. Za kalendářní rok se toto ocenění uděluje nejvýše 10 studentům. Slavnostního předání se zúčastnil i rektor UJEP, prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Antonín Čajka je vynikajícím absolventem bakalářského studijního oboru Aplikované nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V průběhu studia dosahoval vynikajících výsledků a prokázal nejen teoretické schopnosti, ale i mimořádné praktické dovednosti. Ve své bakalářské práci se mu podařilo vyřešit dosud neřešený problém krystalové struktury nanovláken v nanovlákenných textiliích připravených technologií Nanospider v závislosti na technologických parametrech. Jeho bakalářská práce tak přinesla i nové cenné poznatky pro technologii výroby nanovlákenných textilií, čímž převýšil nároky kladené na bakalářskou práci. Výsledky jeho práce se připravují k publikaci v mezinárodním odborném časopise.

Pro Čajku se nejedná o první ocenění, už v květnu se umístil na prvním místě v sekci Aplikovaná fyzika za vědeckou práci na 5. ročníku Česko-Slovenské studentské vědecké konference, kterou pořádala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, a dne 12. 11. 2014 byl oceněn také Dobrým listem Okresní hospodářské komory v Mostě za vynikající výsledky ve studiu.

„Zde se stále potvrzuje fakt, že studium aplikovaných nanotechnologií má budoucnost, a že i v Ústeckém kraji máme na naší univerzitě moderní studijní programy, ve kterých studenti dosahují významných úspěchů. Závěrem z toho plyne jediné – mít přírodovědné vzdělání znamená mít velkou šanci uplatnit se nejen na trhu práce, ale i v akademické a vědecké sféře," shrnuje úspěch prof. Pavla Čapková, které se podařilo akreditovat a otevřít moderní obor Aplikované nanotechnologie na Přírodovědecké fakultě UJEP ve všech třech stupních studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském.

 

Tondovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! :-)


MFDnes2014_11_18Studenta.jpg


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké