levá dekorace článkupravá dekorace článku
22.11. 2017

Popularizační přednášky 2017-2018

Zdarma nabízíme zajímavé přednášky pro středoškolské studenty.
Po dohodě s přednášejícím je možné přednášku přizpůsobit potřebám školy.
Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 601082197.

744x300_hero_visit-a-class.jpg

Matematika

Podivuhodnosti v geometrii
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Přednáška studenty seznámí se zlatým řezem a jeho vlastnostmi (konstrukce pentagonu, souvislost s Fibonacciho čísly), platónskými a archimédovskými tělesy a jejich konstrukčními výpočty pomocí Eulerovy věty, dynamickým vytvářením křivek a principem konstrukce a ukázkami fraktálů.
Dvě spojené vyučovací hodiny.

Síla a meze matematického myšlení
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Studenti se na důkazech několika překvapivých tvrzení seznámí se zajímavými myšlenkovými přístupy (Dirichletův princip, indukce, vlastnosti spojitých funkcí, problémy okolo nekonečna), budou jim ukázány některé dosud nevyřešené problémy, problémy, jejichž řešení trvalo celá staletí (Fermatova věta, problém čtyř barev), budou zmíněny i klasické neřešitelné problémy a seznámí se s mezemi axiomatické výstavby (neúplnost aritmetiky přirozených čísel).
Dvě spojené vyučovací hodiny.

Počítání harmonie
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Druhy průměrů, aritmetické, geometrické a harmonické posloupnosti, poznatky z akustiky a hudební nauky, výpočty tónových frekvencí, kvarta a kvinta v pythagorejském pojetí, řetězce kvart a kvint, malá a velká tercie, durové a mollové akordy, pythagorejská stupnice, temperované ladění, racionální aproximace iracionálních čísel.
Dvě spojené vyučovací hodiny.

Geografie

Tajný život banánu
Mgr. Vladan Hruška, PhD., Mgr. Jan Píša
Přednáška se zaměří na to, jak proces globalizace propojuje jednotlivá místa na planetě a jak mezi nimi dochází k nerovnoměrnému rozdělení peněz. Taková propojení budou představena na banánu - místech či geograficky umístěných subjektech, která zajišťují jeho pěstování, dopravu, úpravu a prodej finálními zákazníkovi. Bude jasně znázorněno, jaký podíl na celkové ceně produktu zůstává v místech každého z těchto článků řetězce a bude diskutováno, zda takové rozdělení je spravedlivé.

Principy a fungování GPS
Mgr. Martin Dolejš
Co ovlivňuje přesnost naší navigace? Jakým způsobem pracuje a proč nás občas navede tam, kam nechceme? Na tyto otázky bude hledat odpověď příspěvek zabývající se přesností určení polohy pomocí globálních navigačních systémů a kvalitou dat cestní sítě. Rozvede proces získávání a vyhodnocení dat polohy a současné problémy jejich aplikace v mobilních zařízeních. V druhé části pak v návaznosti vysvětlí principy výpočtu trasy a chybovosti podkladů pro tento výpočet.

Současná a zaniklá krajina v 3D prostředí
Mgr. Petr Meyer
Přednáška se zabývá možnostmi využití 3D grafiky při re/konstrukci současné i zaniklé krajiny. Budou představeny způsoby modelace, vizualizace, prezentace a využití vytvořených 3D modelů v praxi. Zároveň budou žákům prezentovány 3D výstupy, které byly vytvořeny samotnými zaměstnanci i studenty v rámci studia na katedře geografie UJEP v Ústí nad Labem."

Česko očima demografa
Mgr. Kristýna Rybová
Jak velká je průměrná česká domácnost? Kolika let se pravděpodobně dožijeme? Narodí se mi pravděpodobněji bratříček nebo sestřička? Demografie je sice plná "nudných" čísel, ale zná díky nim odpovědi na spoustu otázek z našeho života, nad kterými nás třeba nikdy ani nenapadlo se zamyslet.

Biologie

Bít či nebít predátora?
RNDr. Michal Němec, PhD.
Dokáží ptáci poznat různě nebezpečné predátory? Podle čeho? Co proti nim mohou dělat? Obětovat mláďata nebo si to rozdat s krahujcem? A proč mají ťuhýci rádi vojenské cvičiště? Prostě normální biologie, kde jde o přežití ...

Úvod do etologie
doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D. & Ph.D.
Etologie studuje chování pomocí biologických metod. Cílem přednášky je vyložit v návaznosti a na příkladech ukázat některé pojmy a principy chování. Tyto principy většinu vycházejí z propracovaných a dobře uspořádaných poznatků a představ o chování zvířat. Výsledky studií o chování člověka pak pronikají do oborů, jako je medicína nebo psychologie. Podíváme se, proč se malým rackům „líbí“ červená, ale sameček koljušky jí nemůže „vystát“, proč bral Konrad Lorenz husám vejce, kdo ze zakladatelů moderní etologi e budil u sousedů pohoršení a k čemu se hodí etologie dnes.

Úvod do behaviorální ekologie
doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D. & Ph.D.
Behaviorální ekologie se zabývá tím, jak bylo v průběhu evoluce chování zvířat formováno prostředím, a to jak samotným vnějším prostředím, tak sociálními a dalšími interakcemi v prostředí (např. kompetitory, predátory a parazity). Cílem přednášky je vyložit v návaznosti a na příkladech ukázat základní pojmy a principy, které behaviorální ekologie používá. Dozvíme se, jak souvisí velikost rodiny u antilop s prostředím, kde žijí, kolik vajíček snese straka a proč, jestli mohou ptáci zdědit směr migrace, a jak mohou zvířata uspět v rozmnožování, přestože nejsou v  určité věci tak dobrá, jako jiní jejich druhu.

Sociální hierarchie
doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D. & Ph.D.
V sociálních skupinách existuje uspořádání, které umožňuje společné přežití, ale zároveň omezuje některé z členů slupiny. Podíváme se, jak takové uspořádání vypadá, jak čím je dáno postavení jedince v rámci takové skupiny, a jak toto postavení ovlivňuje život jedince. Jak hlasují buvolí krávy, záleží na dobrém postavení manžela i u ptáků, a jak může hierarchické postavení ovlivnit komunikaci u člověka rozumného?

Je pavoučí hedvábí materiálem budoucnosti?
doc. RNDr. Hajer Jaromír CSc.
Proč mají vlákna pavouků vynikající mechanické vlastnosti? Jak pavoučí hedvábí vzniká, jakou roli hraje v životě pavouků a proč jsou vlákna pavučin předmětem výzkumu mnoha slavných výzkumných center?

Lesk a bída zemědělství
Mgr. Hana Malinská, Ph.D.
Ovoce, zelenina, obiloviny. Ať chceme nebo ne,..náš svět stojí na zemědělství. Ale jak nasytit všechny lidi na planetě, která není nafukovací? Je tvorba GMO tou správnou cestou? A víte vůbec co jsme my, lidé rostlinám provedli během naší honby za většími semeny, lepšími plody, krásnějšími květy ...?

Žhavé téma molekulární genetiky: editace genomu
Mgr. Michaela Liegertová, PhD.
Pokusy o zásah do genetické informace živých organismů se ještě do nedávna podobaly spíše „náhodné střelbě do tmy“.
S příchodem revoluční technologie CRISPR/Cas9, vypůjčené od bakterií, se však z vědců rázem stali „profesionální odstřelovači“. Víte, že právě probíhá revoluce v přírodních vědách?

Chemie

Voda – nej(ne)obyčejnější kapalina
RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.
Voda je kapalina, se kterou každý z nás (doufejme) denně přichází do styku. Považujeme ji proto za vůbec nejobyčejnější kapalinu s naprosto "normálními" vlastnostmi. Vědci, kteří se zabývají jejím chováním a molekulární strukturou, to ovšem vidí trochu jinak.
Časové možnosti: Určitě ne v zimním semestru, zbytek závisí na dohodě - limitující je dojíždění z Mělníka.

Chemie ve víně
Ing. Magda Škvorová, Ph.D.
Přednáška pojednává o chemii ukryté ve výrobě vína a víně samotném. Snaží se přiblížit studentům jaké obory chemie je možné využívat k tomu, abychom zjistili co víno obsahuje a jak se vyrábí. Nakonec uvádí i chemické procesy spojené s účinkem vína na člověka.
Časové možnosti: Pondělí a úterý od 8:00 do 14:00, ve čtvrtek od 8:00 do 12:00. (Záleží také na datu.)

Chemie v kostce aneb jak umět pro sebe vytěžit z "obyčejné" periodické tabulky prvků co nejvíce
RNDr. Václav Šícha, Ph.D.
Periodickou tabulku prvků známe všichni. Že ji poprvé vytvořil D. I. Mendělejev taky. Myslím ale, že smysl této krásné a filozofie plné papírové tabulky většině lidí uniká. Víte třeba, že to není jen přehled prvků seřazených podle atomových hmotností, ale hlavně přehled logických závěrů a faktů, ze kterého lze vyčíst zákonitosti našeho Světa a Života? Zkusme se do tabulky spolu zadívat a dedukovat vlastnosti sloučenin, které dobře známe.

Informatika

Roboti v akci
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
V rámci přednášky jsou motivačním způsobem předvedeny základní principy a problémy autonomních systémů od systému řízení a ovládání motivátorů až k senzorickému subsystému.

Aktuální trendy v síťových technologiích
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Prezentace je koncipována jako základní úvod do SDN a obecně logického členění sítě ve smyslu zajištění bezpečnosti a stability síťové infrastruktury.

Aktuální trendy v technologiích serverů
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
V rámci přednášky jsou intuitivní metodou nastíněny motivace vedoucí k upgradu serverových platforem. V rámci přednášky jsou diskutovány možnosti virtualizace a konsolidace serverových infrastruktur až po výpočetní super počítače či velká datová centra.

Simulace pohybu chodců
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Aplikace  vybraných fyzikálních zákonů a počítačového modelování pro předpovídání chování člověka v davu. Ukázka různých přístupů k problematice.

Alan Turing a jeho bobři
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Objektové programování ve 25 minutách
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Nic než čísla (čísla a jejich representace v počítači)
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Nanotechnologie

Nanotechnologie v ochraně životního prostředí a v medicíně
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Cílem je ukázat:
1. jak materiály v nanorozměrech nabývají zcela nové vlastnosti a jak mohou zlepšit kvalitu života.
2. jak likvidující toxické látky v životním prostředí (organické polutanty ve vodách a odpodních plynech, včetně obtížně degradovatelných toxických látek (pesticidy, cytostatika, nervové plyny)).
3. nanomateriály v biomedicínských aplikacích (destrukce nádorových tkání, diagnostika nádorových buněk v krvi, cílený transport léčiv v organismu).

Nanotechnologie a molekulární  LEGO
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Bude vysvětlen princip supramolekulární chemie, který umožňuje skládat molekuly do umělých superstruktur a vytvářet tak umělé nanostrukturované materiály s vyjímečnými schopnostmi využitelnými v medicínských oborech, v senzorice i optoelektronice.

Fyzika

Počítačový design nanomateriálů
RNDr. Marek Malý, Ph.D.
Počítačové modelování je dnes již standardní metodika používaná v nejrůznějších vědeckotechnických oblastech. Tento přístup má mnoho podob a s některými z nich se lze seznámit i v rámci samostatných studijních oborů na PřF UJEP. Tyto možnosti budou na přednášce stručně představeny. Jedním ze směrů této perspektivní oblasti jsou i částicové simulace, ať již na atomární či hrubší úrovni. Právě tento směr nachází své využití mj. v biomedicínském výzkumu, ale i v rámci vývoje nových nanomateriálů. Na přednášce bude tento směr ilustrován konkrétními aplikacemi.

Přírodovědecká fakulta UJEP
RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Hodinové představení PřF UJEP

Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 601082197.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké