levá dekorace článkupravá dekorace článku
14.12. 2016

Popularizační přednášky

Popularizační přednášky pro střední školy

Následující přednášky nabízíme středním školám zdarma.
Po dohodě s přednášejícím je možné přednášku přizpůsobit potřebám školy.
Domlouvejte přes michal.nemec@ujep.cz nebo telefon 475283562.

744x300_hero_visit-a-class.jpg

Matematika

Pozn.: Přednáška je vždy koncipovaná i s diskuzí na jednu vyučovací hodinu a je přizpůsobena znalostem posledních dvou ročníků střední školy.

Podivuhodnosti v geometrii
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Přednáška studenty seznámí se zlatým řezem a jeho vlastnostmi (konstrukce pentagonu, souvislost s Fibonacciho čísly), platónskými a archimédovskými tělesy a jejich konstrukčními výpočty pomocí Eulerovy věty, dynamickým vytvářením křivek a principem konstrukce a ukázkami fraktálů.

Síla a meze matematického myšlení
Prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Studenti se na důkazech několika překvapivých tvrzení seznámí se zajímavými myšlenkovými přístupy (Dirichletův princip, indukce, vlastnosti spojitých funkcí, problémy okolo nekonečna), budou jim ukázány některé dosud nevyřešené problémy, problémy, jejichž řešení trvalo celá staletí (Fermatova věta, problém čtyř barev), budou zmíněny i klasické neřešitelné problémy a seznámí se s mezemi axiomatické výstavby (neúplnost aritmetiky přirozených čísel).

Pronikání do matematiky pomocí zkoumání
Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
Experimentování objevili matematici už v antickém Řecku. Pomocí experimentování lze řešit mnohé matematické problémy, experimentování ale lze využít i při zkoumání matematických situací. Vše bude demonstrováno na vhodných problémech.

Geografie

Tajný život banánu
Mgr. Vladan Hruška, PhD.
Přednáška se zaměří na to, jak proces globalizace propojuje jednotlivá místa na planetě a jak mezi nimi dochází k nerovnoměrnému rozdělení peněz. Taková propojení budou představena na banánu - místech či geograficky umístěných subjektech, která zajišťují jeho pěstování, dopravu, úpravu a prodej finálními zákazníkovi. Bude jasně znázorněno, jaký podíl na celkové ceně produktu zůstává v místech každého z těchto článků řetězce a bude diskutováno, zda takové rozdělení je spravedlivé.

Principy a fungování GPS
Mgr. Martin Dolejš
Co ovlivňuje přesnost naší navigace? Jakým způsobem pracuje a proč nás občas navede tam, kam nechceme? Na tyto otázky bude hledat odpověď příspěvek zabývající se přesností určení polohy pomocí globálních navigačních systémů a kvalitou dat cestní sítě. Rozvede proces získávání a vyhodnocení dat polohy a současné problémy jejich aplikace v mobilních zařízeních. V druhé části pak v návaznosti vysvětlí principy výpočtu trasy a chybovosti podkladů pro tento výpočet.

Současná a zaniklá krajina v 3D prostředí
Mgr. Petr Meyer
Přednáška se zabývá možnostmi využití 3D grafiky při re/konstrukci současné i zaniklé krajiny. Budou představeny způsoby modelace, vizualizace, prezentace a využití vytvořených 3D modelů v praxi. Zároveň budou žákům prezentovány 3D výstupy, které byly vytvořeny samotnými zaměstnanci i studenty v rámci studia na katedře geografie UJEP v Ústí nad Labem."

Biologie

Bít či nebít predátora?
RNDr. Michal Němec, PhD.
Dokáží ptáci poznat různě nebezpečné predátory? Podle čeho? Co proti nim mohou dělat? Obětovat mláďata nebo si to rozdat s krahujcem? A proč mají ťuhýci rádi vojenské cvičiště? Prostě normální biologie, kde jde o přežití ...

Etologie
doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D. & Ph.D.
Cílem přednášky je vyložit v návaznosti a na příkladech ukázat některé základní principy a pojmy etologie, sociální biologie a behaviorální ekologie. Tyto principy většinu vycházejí z propracovaných a dobře uspořádaných poznatků a představ o chování zvířat. Výsledky studií o chování člověka pak pronikají do oborů, jako je medicína nebo psychologie.

Je pavoučí hedvábí materiálem budoucnosti?
doc. RNDr. Hajer Jaromír CSc.
Proč mají vlákna pavouků vynikající mechanické vlastnosti? Jak pavoučí hedvábí vzniká, jakou roli hraje v životě pavouků a proč jsou vlákna pavučin předmětem výzkumu mnoha slavných výzkumných center?

Žhavé téma molekulární genetiky: editace genomu
Mgr. Michaela Liegertová, PhD.
Pokusy o zásah do genetické informace živých organismů se ještě do nedávna podobaly spíše „náhodné střelbě do tmy“.
S příchodem revoluční technologie CRISPR/Cas9, vypůjčené od bakterií, se však z vědců rázem stali „profesionální odstřelovači“. Víte, že právě probíhá revoluce v přírodních vědách?

Chemie

Voda – nej(ne)obyčejnější kapalina
RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.
Voda je kapalina, se kterou každý z nás (doufejme) denně přichází do styku. Považujeme ji proto za vůbec nejobyčejnější kapalinu s naprosto "normálními" vlastnostmi. Vědci, kteří se zabývají jejím chováním a molekulární strukturou, to ovšem vidí trochu jinak.
Časové možnosti: Určitě ne v zimním semestru, zbytek závisí na dohodě - limitující je dojíždění z Mělníka.

Chemie ve víně
Ing. Magda Škvorová, Ph.D.
Přednáška pojednává o chemii ukryté ve výrobě vína a víně samotném. Snaží se přiblížit studentům jaké obory chemie je možné využívat k tomu, abychom zjistili co víno obsahuje a jak se vyrábí. Nakonec uvádí i chemické procesy spojené s účinkem vína na člověka.
Časové možnosti: pondělí a úterý od 8:00 do 15:00 a čtvrtek od 8:00 do 12:00.

Interakce světla s hmotou očima chemika
RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D.
Světlo je náš každodenní společník a ani si častokrát neuvědomujeme jeho význam. Asi každý ví, že rostliny potřebují pro svůj život světlo. Avšak málokdo ví, že světlo je velmi užitečné i při zkoumání vlastností hmoty. Přednáška bude tedy věnována tomu, jak si chemik dokáže posvítit na vědecké problémy.

Jak se objevují nové chemické sloučeniny, které pomáhají řešit stávající problémy?
RNDr. Václav Šícha, Ph.D.
Stejně jako každý člověk je unikát, i chemické látky mají své výjimečné schopnosti a vlastnosti. Setkání umožní poznat pravý smysl chemických experimentů. Studenti si budou moci zkusit kreativně "nadizajnovat" vzorec molekuly s požadovanými vlastnostmi. Společně pak navrhneme pravděpodobnou cestu k přípravě úplně nové substance a zamyslíme se nad možnostmi ověření jejich pravosti a účinnosti.

Chemie v kostce aneb jak umět pro sebe vytěžit z "obyčejné" periodické tabulky prvků co nejvíce
RNDr. Václav Šícha, Ph.D.
Periodickou tabulku prvků známe všichni. Že ji poprvé vytvořil D. I. Mendělejev taky. Myslím ale, že smysl této krásné a filozofie plné papírové tabulky většině lidí uniká. Víte třeba, že to není jen přehled prvků seřazených podle atomových hmotností, ale hlavně přehled logických závěrů a faktů, ze kterého lze vyčíst zákonitosti našeho Světa a Života? Zkusme se do tabulky spolu zadívat a dedukovat vlastnosti sloučenin, které dobře známe.

Informatika

Roboti v akci
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
V rámci přednášky jsou motivačním způsobem předvedeny základní principy a problémy autonomních systémů od systému řízení a ovládání motivátorů až k senzorickému subsystému.

Aktuální trendy v síťových technologiích
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Prezentace je koncipována jako základní úvod do SDN a obecně logického členění sítě ve smyslu zajištění bezpečnosti a stability síťové infrastruktury.

Aktuální trendy v technologiích serverů
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
V rámci přednášky jsou intuitivní metodou nastíněny motivace vedoucí k upgradu serverových platforem. V rámci přednášky jsou diskutovány možnosti virtualizace a konsolidace serverových infrastruktur až po výpočetní super počítače či velká datová centra.

Simulace pohybu chodců
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Aplikace  vybraných fyzikálních zákonů a počítačového modelování pro předpovídání chování člověka v davu. Ukázka různých přístupů k problematice.

Matematika v informatice
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Kde všude lze nalézt matematiku v informatice, ukázka některých problémů z informatiky. Přednáška bude odpovídat středoškolské úrovni matematiky

Počítačové zpracování fyziologických dat: EKG
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.
Jak se zpracovávají fyziologické signály, možné aplikace.

Alan Turing a jeho bobři
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Objektové programování ve 25 minutách
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Nic než čísla (čísla a jejich representace v počítači)
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Fyzika

Nanotechnologie v ochraně životního prostředí a v medicíně
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Cílem je ukázat:
1. jak materiály v nanorozměrech nabývají zcela nové vlastnosti a jak mohou zlepšit kvalitu života.
2. jak likvidující toxické látky v životním prostředí (organické polutanty ve vodách a odpodních plynech, včetně obtížně degradovatelných toxických látek (pesticidy, cytostatika, nervové plyny)).
3. nanomateriály v biomedicínských aplikacích (destrukce nádorových tkání, diagnostika nádorových buněk v krvi, cílený transport léčiv v organismu).

Počítačový design nanomateriálů
RNDr. Marek Malý, Ph.D.
Počítačové modelování je dnes již standardní metodika používaná v nejrůznějších vědeckotechnických oblastech. Tento přístup má mnoho podob a s některými z nich se lze seznámit i v rámci samostatných studijních oborů na PřF UJEP. Tyto možnosti budou na přednášce stručně představeny. Jedním ze směrů této perspektivní oblasti jsou i částicové simulace, ať již na atomární či hrubší úrovni. Právě tento směr nachází své využití mj. v biomedicínském výzkumu, ale i v rámci vývoje nových nanomateriálů. Na přednášce bude tento směr ilustrován konkrétními aplikacemi.

Přírodovědecká fakulta UJEP
RNDr. Martin Švec, Ph.D.
Hodinové představení PřF UJEP

Domlouvejte přes info@ujep.cz nebo telefon 475283562.UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké