levá dekorace článkupravá dekorace článku
04.03. 2019

PŘIDEJ SE K NÁM - PŘIPOJ SE K PŘÍRODĚ...

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020. 

Děkan PřF UJEP prodloužil termín odevzdání přihlášek ke studiu (vyjma dvouborového bakalářského studia hudební výchovy) do 15. 4. 2019.

Termín odevzdání přihlášek - bakalářské a magisterské studijní programy: 15. 4. 2019

Termín odevzdání přihlášek - doktorské studijní programy: 30. 4. 2019

Podmínky přijetí ke studiu - obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam otvíraných oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdali přihlášky ke studiu do 15. 4. 2019 (bakalářská a magisterská studia) a do 30. 4. 2019 (doktorská studia).


Odkazy

 Prodrobnější informace k jednotlivým oborům

  • informační leták studijní obor Biologie
Katedra fyziky
  • informační leták studijní obor Geografie
Chcete se stát učiteli předmětů biologie, fyzika, geografie, chemie, matematika nebo informatika?
Kontakty
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení: +420 475 283 182, +420 475 283 185,
E-mail: jitka.kralova@ujep.cz, kamila.stastna@ujep.czUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké