levá dekorace článkupravá dekorace článku
01.10. 2012

„Příhraničí 2.0“ – mezikulturní vzdělávací (coachingový) projekt pro české a německé studenty

V rámci projektu „Příhraničí 2.0“, podpořeného z OP Cíl 3, bude během čtyř semestrů vyškoleno celkem 30 studentů, vždy deset z Technické univerzity v Chemnitz, Technické univerzity v Liberci a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v přípravě a vypracování přeshraničních projektů. Projekt je pokračováním úspěšné spolupráce UJEP a TU Chemnitz, která započala projekty Česko-Saská Vysokoškolská Iniciativa a InWest – Transfer vědomostí z informatiky pro hospodářský rozvoj česko-saského pohraničí.

UCHÁZEJ SE I TY O JEDNO Z DESETI ÚČASTNICKÝCH MÍST, KTERÁ JSOU K DISPOZICI PRO STUDENTY UJEP!

Co můžeš očekávat?

Během 26 měsíců se zúčastníš šesti školících víkendových seminářů, během nichž si prostřednictvím exkurzí prohloubíš povědomí o příhraničí, získáš znalosti o funkci, struktuře a fungování regionální politiky a jednotlivých institucí, ale také se seznámíš s praktickými aspekty, které práce s projekty přináší. Ve dvou doprovodných seminářích, z nichž každý bude trvat týden, si zodpovíme otázky týkající se mezikulturního vzdělávání, právních a socioekonomických základů saské a české společnosti a také například prezentačních dovedností – cílem bude tvoje samostatná příprava přeshraničního projektu!

Na všech akcích, kterých se budou účastnit také studenti obou partnerských univerzit z Liberce a Chemnitz, se bude hovořit česky a německy. Nemusíš se však obávat, že by si snad něčemu nerozuměl (a), jelikož vše bude simultánně tlumočeno profesionálním překladatelem. Veškeré nutné výdaje (doprava, ubytování, strava) budou hrazeny z projektu. Po úspěšném absolvování celého cyklu obdržíš certifikát o jeho absolvování. Výjimečně kvalitním projektům může být uděleno mimořádné stipendium.

Kdo může podat žádost o účast v projektu?

Projekt je otevřen všem studentům UJEP, kteří mají minimálně čtyři semestry před plánovaným ukončením svého studia.

Jak se přihlásit?

Přihlášky zasílejte do 20. října 2012 na email martin.slajchrt@ujep.cz. Vaše přihláška musí obsahovat stručný životopis s uvedením fakulty a ročníku studia, motivační dopis a návrh na téma projektu. Téma projektu je pouze ideou, které bude dále konkretizována v průběhu projektu, není tedy nutné mít vše do podrobností rozmyšleno. Vhodná témata jsou především z oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, životního prostředí, ekonomie, společenských věd apod. Téma projektu musí naplňovat přeshraniční charakter.

Jaké jsou požadavky?

Účast na všech akcích po celou dobu trvání projektu a nadšení pro práci na projektu v mezikulturním prostředí, stejně jako kreativní nápady pro utváření budoucnosti sasko-českého příhraničí.

Máš další otázky?

Pak napiš e-mail projektovému manažerovi Mgr. Martinu Šlajchrtovi (martin.slajchrt@ujep.cz).

 

EFRE_tsch_gr_rgb_72dpi.jpg Logo_Ziel-3.jpgUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké