levá dekorace článkupravá dekorace článku
22.02. 2018

Příměstský tábor - Informatické myšlení 2018

60 DĚTÍ Z DUCHCOVA A MOSTU SE DÍKY PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM BLÍŽE SEZNÁMÍ S INFORMATICKÝM MYŠLENÍM

Reportáž ČT z Duchvova

Děti ze základních škol se během jarních prázdnin naučí na příměstských táborech rozpohybovat robotickou včelku nebo programovatelné robotické postavičky z lega. První z příměstských táborů se koná v termínu 19. 2.–23. 2. 2018 na Základní škole Jaroslava Pešaty v Duchově, druhý v termínu 5. 3.–9. 3. 2018 na Základní škole Svážná v Mostě.

Praktické seznamování s informatickým myšlením bude náplní obou příměstských táborů, které se konají během jarních prázdnin jako náhrada výuky na školách. Program pro děti bude připravený každý den od 8 do 16 hodin.

Příměstský tábor v Duchcově a Mostě je určen pro 30 dětí v každém z měst a jeho kapacita byla naplněna dětmi ze základních škol, na kterých se koná. Děti, které se příměstských táborů budou účastnit, jsou v Duchcově ze 4. až 7. třídy, v Mostě pak ze 2. až 7. třídy.

Týden s informatickým myšlením, programováním i pohybovými aktivitami

Děti se budou učit programovat v aplikaci Scratch – programovacím nástroji, ve kterém se dá vytvářet program za pomoci grafických objektů. Děti se tedy učí vytvářet algoritmy hravou a zábavnou formou, která se dá propojit i s legem a dalšími fyzickými objekty, které díky těmto algoritmům mohou doslova rozhýbat.

„Podstatou informatického myšlení je, že je žák nebo student schopen algoritmizovat a analyzovat nějaký problém a na základě algoritmizace ho rozdělí na určité dílčí kroky, které musí splnit, aby ho vyřešil,“ vysvětluje gestor popularizačních akcí, RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

PT_Duchcov_10.JPG

Účastníci příměstských táborů budou také pracovat s digitálními interaktivními pomůckami, které rozvíjejí logické myšlení, prostorovou představivost i další matematické a informatické dovednosti. K těmto pomůckám patří například programovatelná robotická včelka.

Program příměstských táborů povedou studenti katedry informatiky a katedry matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Děti budou rozděleny podle věku do tří skupin, aby realizovaný program odpovídal jejich možnostem. Kromě aktivit souvisejících s informatickým myšlením budou součástí příměstských táborů i pohybové činnosti, což má vést děti k poznání, že i pohyb je velmi důležitou součástí života. A takovou je i informatické myšlení.

„S oblibou říkám, že každý z nás má doma nejrozšířenější a nejčtenější knihu algoritmů, a tou je kniha receptů, tzv. kuchařka. V projektu se snažím o to, abychom dětem vštípili informatické myšlení, aby jim to v budoucnu pomohlo, ať už budou dělat cokoliv. Tohle jsou základní kompetence, které se člověk musí ve 21. století naučit. Základem informatického myšlení je analyzovat problém a navrhnout řešení. Vývoj jeho efektivnosti pak souvisí s praxí a získanými dovednostmi,“ dodává Jan Krejčí.

Příměstské tábory určené dětem ze základních škol organizují Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tábory se konají v rámci projektu PRIM, který má za cíl podporovat změnu školského předmětu informatika. V roce 2018 se budou konat celkem čtyři příměstské tábory. Dva další jsou plánovány na letní prázdniny.

Příměstské tábory jsou součástí aktivit projektu PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení). Na projektu participují všechny pedagogické fakulty v České republice a Národní ústav pro vzdělávání. Garantem projektu je Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. http://www.imysleni.cz Kontaktní údaje pro další informace a zprostředkování respondentů z řad zúčastněných škol i organizátorů: Kristýna Maková, PR podpora, kristyna.makova@seznam.cz, 776 015 544UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké