levá dekorace článkupravá dekorace článku
13.10. 2016

POJĎME SI HRÁT S PROGRAMOVÁNÍM

Naše děti žijí ve světě plném technologických vymožeností, které vnímají jako přirozenou součást světa kolem nich. Jsou pro ně jednoduše samozřejmostí.

 

Vzbudit v dětech zájem o to pochopení, jak fungují technologie, které denně užívají a které jsou pro ně zdrojem zábavy i poučení, si dali za úkol informatici z Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Připravili pro veřejnost zábavnou vzdělávací akci, v níž na otázku: „Co je programování a informatické myšlení?“ budou moci děti odpovědět: „Všechno je to hra.“


 

A o to právě jde, o chytré hraní. Tým Přírodovědecké fakulty se proto nezaměří pouze na osvětlení principu fungování dětských „hraček“ dneška, ale právě na jejich didaktické využití a rozvoj informatického myšlení dětí. Že to všechno naši nejmenší budou velmi dobře chápat, vysvětluje RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., z katedry informatiky: „Ve vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku je žádoucí doplnit škálu vzdělávacích okruhů o polytechnická a informatická témata. K tomuto účelu slouží didaktické pomůcky jako robotické hračky, se kterými si děti velmi rády hrají. Při takové hře s programovatelnou hračkou se u dítěte rozvíjí nejen zrakové rozlišování, předmatematické představy orientace v prostoru i na ploše, hrubá a jemná motorika. Současně si děti na jejich pozadí rozvíjejí základní prvky informatického myšlení, například představy jednoduchých algoritmů nebo sekvenční postup řešení Vytvářejí si tak vztah k technologiím jako součástem světa, ve kterém žijí.“

 

Cílem série hodinových workshopů pro děti mateřských škol a žáky nižšího stupně základních škol je podpořit využívání moderních technologií při rozvoji polytechnických dovedností dětí. Konkrétně se děti seznámí s jednoduchými didaktickými systémy pro vizuální programování a se základy algoritmizace. Ve „volném programu“ pak následně rozvinou získané schopnosti a dovednosti za pomoci studentů pedagogiky či informatiky UJEP.

 

Pracovní dílny budou probíhat v dopoledních hodinách v budovách základních a mateřských škol formou soutěží a her, odpoledne přijdou na řadu aktivity zaměřené na širokou veřejnost. Z toho důvodu jsou také odpolední akce situovány do dvou obchodních center, OC Central Most a OC Galerie Teplice.

 

Pro zvýšení počtu zapojených dětí jsme zvolili formu výjezdní, kdy za nimi putujeme,“ doplňuje Krejčí. Týdenní akce Pojďme si hrát s programováním bude zahájena již tuto sobotu, 15. 10. 2016, v 8:00 v Obchodním centru Central Most. Od 15. do 23. 10. 2016 budou informatici z ústecké univerzity putovat z místa na místo, resp. po partnerskách základních školách. Do akce je zapojeno 5 škol z Mostu, Duchcova, Teplic a Ústí nad Labem, na které jsou pozvány mateřské školy z daných lokalit. Finanční podporu realizace akce poskytla společnost Google.

 

Více o akci na: http://di.sci.ujep.cz/pojdme-si-hrat-s-programovanim/

 

Kontakt: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., 739 274 400, jan.krejci@ujep.cz

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké