levá dekorace článkupravá dekorace článku
06.09. 2017

Setkání s didaktikou informatiky 4

school-1223876_1280.jpg

Datum a místo

čtvrtek 21. září 2017
učebna CN-130 v budově UJEP v Ústí nad Labem v České mládeži 8

Přednášející

doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. působí jako vedoucí katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve svém výzkumu se zaměřuje na badatelsky orientovanou výuku, obecné principy vzdělávání v informatice a technice, učební pomůcky a využití informačních technologií ve výuce.

Mgr. Jaromír Basler

Mgr. Jaromír Basler působí na témže pracovišti jako lektor. Odborně se věnuje počítačovým didaktickým hrám a jejich využití ve výuce a dále problematice digitální fotografie.

Program

15:00 – 16:00 přednáška

Vzdělávací obsah v rámci předmětu „Informatika“ na základních a středních školách aneb co by se mělo vyučovat podle učitelů informatiky?

Přednáška se zaměřuje na základní otázky spojené s tvorbou kurikula. Obsah výuky, který je na školách realizován, do určité míry ovlivňuje řada aspektů. Především se jedná o kurikulární dokumenty, ať již na státní anebo školní úrovni. Ty více či méně podrobně vymezují, co by mělo být vyučováno. Nemalou úlohu sehrává i obsah učebnic, výbava škol a znalosti učitelů. Projevuje se však i setrvačnost daná psychikou člověka a systémovými tendencemi, které brání rychlejším změnám. Naopak, na inovace obsahu vzdělávání pozitivně působí vývoj v technologickém světě, budoucí životní potřeby mladé generace a trh práce. Uvedené aspekty spolu s dalšími okolnostmi představují prostředí, ve kterém se vytváří výsledná podoba učiva, tzv. realizované kurikulum.

Jak by ale vypadal obsah vzdělávání, pokud by záleželo pouze na učitelích? Jaké jsou jejich představy/postoje? Odpověď na tuto otázku bude hledána na základě výsledků výzkumného šetření, které bylo v letošním roce realizováno v rámci projektu Postoje žáků a učitelů k obsahu vzdělávání v předmětu Informatika na ZŠ a SŠ.

16:00 – 16:15 přestávka s občerstvením

16:15 – 18:15 workshop

Digitální fotografie

Účastníci budou seznámeni za pomocí názorně demonstračních metod (reálná technika, prezentace) s principy digitální fotografie (technika, konstrukce, principy expozice aj.). Workshop bude zaměřen také na praktické poznatky, jakým způsobem používat fotoaparát a jednotlivé prvky (clona, čas, ISO). Zájemcům z řad účastníků bude vyhotovena jedna portrétní fotografie.

Registrační formulář

Registrace je nepovinná, nicméně pokud se registrujete, pak

  • Vám na základě poskytnutých údajů budeme moci vystavit osvědčení o účasti
  • Vám budeme moci na Vámi uvedený email zaslat upozornění na případné změny, dva dny před konáním připomínku apod.
  • Formulář najdete zde, na webu Katedry informatiky


UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké