levá dekorace článkupravá dekorace článku
07.01. 2019

Smutná zpráva - zemřel prof. Hrach

PřF UJEP s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 28. prosince 2018 zemřel náhle ve věku 75 let prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.

https://www.mff.cuni.cz/cache/images/b6/data-web-obsah-puvodni-verejnost-konalo-se-2019-01-hrach-ruda-hrach-oznameni-detail-resize-w1280-h0.jpg

Profesor Rudolf Hrach byl, kromě svého, více než padesátiletého, působení na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, téměř 35 let těsně spjat s katedrou fyziky nejprve Pedagogické fakulty, pak Ústavu přírodních věd a nakonec Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na katedře fyziky patřil k zakladatelům a průkopníkům počítačového modelování ve fyzice a ve vědě obecně. Jeho odborná činnost v tomto oboru zahrnovala široké spektrum témat od fyziky plazmatu, přes fyziku povrchů k tenkým vrstvám a zpracování obrazu. Kromě své vlastní vědecké práce vždy kladl důraz na činnost pedagogickou a během svého působení na naší fakultě vedl řadu přednášek a prakticky zaměřených seminářů, kde ochotně předával nejen své teoretické znalosti, ale i bohaté praktické zkušenosti týkající se počítačového modelování.  

Během svého působení na PřF fakultě vychoval řadu diplomantů a doktorských studentů, kteří v současné době úspěšně působí v akademické i komerční sféře doma i v zahraničí. Dlouhé roky působil ve vědecké radě fakulty, jako předseda oborové rady doktorského studijního programu Počítačové metody ve vědě a technice a předseda státnicové komise stenojmenného navazujícího magisterského oboru.  

Profesora Hracha si budeme pamatovat jako oblíbeného pedagoga a kolegu, skromného a pracovitého člověka, který svým nasazením, talentem a pílí zanechal nesmazatelnou stopu jak na odborné orientaci katedry fyziky PřF, tak v myslích nás všech, kteří jsme ho znali.

Profesor Hrach nás opustil uprostřed plné práce a jeho odchodem ztrácíme mimořádného člověka a kolegu, který se natrvalo zařadil mezi význačné osobnosti Přírodovědecké fakulty UJEP.

Na přání pozůstalých se poslední rozloučení konalo v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel.

                             

                                                                  Doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.

                                                                           kan PřF UJEPUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké