levá dekorace článkupravá dekorace článku
20.05. 2014

Úspěšná šňůra studentů Přf UJEP

ÚSPĚŠNÁ ŠŇŮRA STUDENTŮ PŘF UJEP

Další student přírodovědecké fakulty uspěl s vědeckou prací, tentokráte s technologií Nanospider.

Ve dnech 15. a 16. května se konal 5. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, kterou pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Sešlo se zde více než 50 studentů bakalářských a magisterských oborů z České a Slovenské republiky, kteří soutěžili v 5 různých sekcích – teoretická fyzika, částicová a jaderná fyzika, fyzika kondenzovaných látek, aplikovaná fyzika, obecná fyzika a didaktika fyziky.

Nebývalý úspěch slavil student Aplikovaných nanotechnologií Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem Antonín Čajka.

Svou prezentací a prací s názvem „Struktura a povrchové vlastnosti nanovlákenných vrstev připravených technologií Nanospider“ oslovil odbornou porotu a umístil se na prvním místě v sekci Aplikovaná fyzika. Úspěch je o to cennější, že se mu to podařilo jako jednomu z mála studentů bakalářského studia mezi většinovou konkurencí studentů z magisterských oborů.

„Konkurence byla velká, kvalita většiny prací taktéž a úspěch studenta z bakalářského studia musel být velkým překvapením pro všechny,“ říká doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., který se konference zúčastnil jako jeden z hodnotitelů.

K účasti na konferenci bylo potřeba sepsat studii do 40 stran textu, která odrážela samostatnou výzkumnou práci studenta, a poté prezentovat porotě dosažené výsledky. Následná diskuze s odbornou porotou byla nejdůležitější částí soutěže. 

„Jako soutěžní práce byla přihlášena část mé bakalářské práce vedené paní prof. RNDr. Pavlou Čapkovou, DrSc. Studie se zabývá tématy strukturní analýzy nanovláken, proměnami této struktury v závislosti na změnách parametrů přípravy a studiem povrchových vlastností nanovlákenných vrstev, které jsem si v rámci práce také připravil, a sice průmyslovou technologií Nanospider,“ charakterizuje svůj úspěch Antonín Čajka. Ten se teď chystá na státní závěrečně zkoušky a po nich by chtěl odjet na studijní pobyt do Norska. „Po Norsku se ale určitě vrátím ke studiu nanotechnologií,“ dodává.

„Je to třetí úspěch našich studentů za velmi krátkou dobu. Po Simoně Lupínkové, která bodovala v prestižní soutěži O cenu Merck a Jakubovi Braborcovi oceněnému AV ČR za vědecký přínos na mezinárodní soutěži FameLab, teď uspěl i Antonín Čajka. Tím se stále potvrzuje fakt, že studium aplikovaných nanotechnologií má budoucnost a studenti se lépe uplatní na trhu práce,“ říká prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., která má velký podíl na tom, že se tento obor otevřel na Přírodovědecké fakultě UJEP ve všech třech stupních studia, tj. bakalářském, navazujícím magisterském a od roku 2013 také v doktorském.

 UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké