levá dekorace článkupravá dekorace článku
25.07. 2018

UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

 

UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph. D.

Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.

Číslo operačního programu: 02
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Číslo investiční priority: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Číslo výzvy:  02_17_048

Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Přidělená dotace:
Celkové způsobilé výdaje: 89 000 000,00 Kč
prostředky z ESF: 75 650 000,00 Kč
národní veřejné zdroje : 8 900 000,00
vlastní zdroj financování: 4 450 000,00 Kč

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpgUJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké