Doktorské studium (Ph.D.)

Aplikované nanotechnologie / Applied nanotechnology

čtyřletý doktorský studijní program Nanotechnologie / Nanotechnology (studium je uskutečňováno v aglickém jazyce) v prezenční a kombinované formě

Složení oborové rady

Seznam školitelů

Informace o studijních předmětech a státní doktorské zkoušce

Obhajoby disertačních prací

Témata disertačních prací

 

Počítačové metody ve vědě a technice / Computer Methods in Science and Technology

čtyřletý doktorský studijní program Fyzika / Physics (studium je uskutečňováno v anglickém jazyce) v prezenční a kombinované formě

Složení oborové rady

Seznam školitelů

Informace o studijních předmětech a státní doktorské zkoušce

Obhajoby disertačních prací

 

Obecné otázky matematiky / General Problems of Mathematics

čtyřletý doktorský studijní program Matematika / Mathematics (studium je uskutečňováno v anglickém jazyce) v prezenční a kombinované formě

Složení oborové rady

Seznam školitelů

Informace o studijních předmětech a státní doktorské zkoušce

Obhajoby disertačních prací

 

Další informace naleznete zde

Žádáme uchazeče o doktorské studium, aby před podáním přihlášky kontaktovali příslušné pracoviště (nejlépe vedoucího katedry fyziky nebo matematiky) a konzultovali s nimi téma disertační práce a výběr školitele.

Informace pro studenty doktorského studia


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké