Doktorské studium (Ph.D.)

Charakteristika oborů a uplatnění absolventů

Aplikované nanotechnologie (studium v českém i anglickém jazyce)

Cílem studijního programu je vychovat odborníka v oblasti nanotechnologií, který bude vybaven širším přehledem
o nanotechnologiích a nanomateriálech a bude specializován na jednu z těchto oblastí:
(1) Fyzikální metody přípravy nanomateriálů s využitím plazmových technologií,
(2) Chemické metody přípravy nanomateriálů  - supramolekulární struktury využitelné jako nové lékové formy, resp. Biosenzory,
(3) Bionanotechnologie, tj.  příprava biosenzorů a jejich praktické testování
(4) Počítačový design nanomateriálů.
Kromě svého zaměření bude absolvent schopen komunikovat s experty příbuzných oborů a vytvářet mezioborové týmy, které jsou nezbytnou podmínkou moderního vývoje a testování nanomateriálů. Absolvent bude vybaven znalostmi základních analytických metod, které jsou využitelné v materiálovém výzkumu a v průmyslové praxi a bude tak připraven jak na akademickou karieru v materiálovém výzkumu, tak i na průmyslovou praxi.

Témata disertačních prací

 

Počítačové metody ve vědě a technice (studium v českém a anglickém jazyce)

Studium si klade za cíl prohlubovat schopnost doktoranda pochopit, přesně formulovat a řešit náročné situace pomocí počítačových metod. Zkušenosti bude získávat především na matematicko-fyzikálních modelech, je ovšem možné i uplatnění těchto metod v dalších příbuzných přírodovědných a technických oborech. Absolventi se uplatní především jako vědečtí a výzkumní pracovníci nebo vysokoškolští učitelé ve fyzice a v oborech využívajících při svém popisu a studiu počítačových modelů, ovšem uplatní se i v jiných oblastech samostatné tvůrčí činnosti.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké