Ostatní projekty


OSTATNÍ

Poskytovatel Rok řešení Řešitel Název Získané finanční prostředky
Grant Vakuum Praha 2008 Matoušek , Jindřich katedra fyziky Příprava kompozitních vrstev Sn/plazmový polymer n-hexan magnetronovým naprašováním a plazmovou polymerací, studium jejich elektrické vodivosti 50
Grant Vakuum Praha 2005 Vágner, Tomáš katedra fyziky Studium vlastností tenkých vrstev SnO2 ,etodou SIMS 25


FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL

Číslo projektu Rok řešení Řešitel Název Získané finanční prostředky ( v tis. Kč)
1205 Ab 2013 Škvor J. Modernizace počítačové učebny zaměřené na výuku odborných předmětů katedry informatiky 1736
2354 Aa 2012 Raška P. Zřízení laboratoře výuky environmentálních a ekoetologických metod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 1727
2435 Aa 2012 Malý J. Modernizace výukových laboratoří pro podporu výuky (nano)biotechnologie a bioanalytiky 1732
1285 F6 2011 Dohnal Vl. Inovace laboratorních cvičení Instrumentální analýza 170
189 A 2010 Moravec Z. Inovace počítačové učebny PřF UJEP 1736
2107 F5 2010 Peštová J. Inovace kurzu Didaktika geografie 117
2393 A/b 2009 Anděl J. Laboratoř geostatistiky a 3D modelování 1521
1809 F6a 2009 Oršulák T. Inovace předmětu Geoinformatika 151
2171/F6 2008 Hejnová E. Inovace předmětu Fyzikální praktikum A a Laboratorní cvičení z fyziky prostřednictvím modernizace studentské laboratoře 170
2209/2007 Aa 2007 Rejnek J. Rozvoj laboratorních prostor pro výuku praktickýh předmětů bakalářských studijních oborů na katedře chemie 1706
995 F6 b 2007 Kopka J. Metody řešení matematických problémů 30
1708 F1 d 2007 Přibyl J. Vytvoření multimediálních opor vybraných partií matematiky 52
1809 F6 b 2007 Sedlák D. Příprava kurzu - Simulace jednoduchých fyzikálních dějů 193
2488 F6 d 2007 Králík J. Tvorba multimediálního studijního textu pro studium kvantového obrazu světa 74
1479/2006 F6a 2006 Kolská, Zdeňka
katedra chemie
Inovace úloh laboratorního cvičení v předmětu Fyzikálně chemická cvičení 96
11/2005 Ab 2005 Moravec, Zdeněk
katedra fyziky
Inovace počítačové laboratoře katedry fyziky 1 248
422/2005 F5a 2005 Peštová, Jana katedra geografie Inovace kursu Geografie regionu 160
430/2005 F5d 2005 Balej, Martin, Ph.D.
katedra geografie
Geografie Evropské unie v elektronickém prostředí 93


ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Číslo projektu Rok řešení Řešitel Název Získané finanční prostředky ( v tis. Kč)
c31 2009 prof. Švorčík (VŠCHT), Ing. Zdena Kolská, Ph.D. Charakterizace nanostruktur pro medicínu (CHNSM) 1495
c29 2009 ing. Rusev (VŠB-TU), Mgr. Oršulák Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci 2009-2013 ENOVER CZ 1622
13/2 2009 RNDr. Martin Balej, Ph.D. Rozvoj přístrojového vybavení na PřF UJEP 3861
124 2008
PhDr. Hádková, RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. Podpora studentů doktorského studia na UJEP 600
120 2008 Mgr. Tomáš Oršulák Zabezpečení nových studijních oborů formou inovace a rozvoje přístrojového vybavení na UJEP 4452
146 2007 doc. Holešovský, dr. Moravec Podpora rozvoje přístrojového vybavení na UJEP 7500
143 2007 RNDr. Moravec Podpora studentů doktorského studia na UJEP 350
149 2007 RNDr. Dvorníková Popularizace přírodovědných a technických oborů v rámci severočeského regionu se zaměřením na žáky základních a studenty středních škol 700
192

2006

Moravec, Zdeněk
katedra fyziky
Realizace doktorského studia na UJEP 80
194

2006

Martin Balej, Jindřich Jelínek, Petr Eisenmann, Zdeňka Kolská, Eva Hejnová Plné uplatnění strukturovaných studijních programů na Přírodovědecké fakultě UJEP 3400
197

2006

Moravec, Zdeněk
katedra fyziky
Realizace oboru "Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě" ve spolupr. se SPŠ a VOŠ Chomutov 396
625/1 2006 Mgr.Raška Rozvoj prostředků směřujících ke zvýšení zájmu o studium v přírodovědných a technických studijních oborech na UJEP 399
708

2005

Balej, Martin katedra geografie Podpora realizace nového studijního oboru - Středoevropská studia 670
294

2005

Moravec, Zdeněk
katedra fyziky
Realizace doktorského SP "Počítačové metody ve vědě a technice" 116
293

2005

Novák, Stanislav Balej, Martin, Ph.D.
Hajer, Jaromír Kolská, Zdeňka Jelínek, Jindřich
Příprava a rozvoj strukturovaných studijních programů podprogram: na katedře fyziky, geografie, biologie, chemie, informatiky 600

2005

Moravec, Zdeněk
katedra fyziky
Realizace oboru Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě ve spolupráci se SPŠ a VOŠ Chomutov 693
709/4

2005

Moravec, Zdeněk
katedra fyziky
Počítačový cluster pro Ústav přírodních věd 1989


GRANTY MĚSTA

Číslo projektu Rok řešení Řešitel Název Získané finanční prostředky ( v tis. Kč)

2009
Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. Využití volného času veřejnosti v prostorách skleníku PřF UJEP 42
2006 Hofmanová, Pavla katedra matematiky Intenzivní příprava učitelů a studentů základních a středních škol z ÚNL a okoloí pro celostátní soutěže v matematice a fyzice 25
2006 Němcová, Lenka katedra biologie Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie PřF UJEP 40
2005 Němcová, Lenka katedra biologie Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie veřejnosti 30
2005 Hofmanová, Pavla katedra matematiky Rozvíjení talentu k matematickému myšlení u studentů středních škol v Ústí n. L. a okolí 25Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké