Rigorózní řízeníRigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů Fyzika a Matematika, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje titul doktor přírodních věd (ve zkratce „RNDr." uváděné před jménem).

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Počítačové modelování ve vědě a technice"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství fyziky pro 2.stupeň ZŠ"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství fyziky pro střední školy"

Požadavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství matematiky pro 2.stupeň ZŠ"

Poždavky k rigorózní zkoušce v oboru "Učitelství matematiky pro střední školy"

 

Podmínky rigorózního řízení jsou dány Rigorózním řádem Přírodovědecké fakulty UJEP, který najdete zde.

 

Přihlášky se přijímají v průběhu celého roku. Přihláška k rigoróznímu řízení je ke stažení zde.

 

Aktuální informace o výši poplatku za rigorózní řízení na příslušný akademický rok naleznete zde.Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké