Služby studentům

STRAVOVÁNÍ

Informace o stravování získáte na stránkách Správy kolejí a menz Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod odkazem Menza.(http://skm.ujep.cz/)


UBYTOVÁNÍ

Ubytování ve volné kapacitě VŠ kolejí UJEP objednávejte:

475 287 241 - ubytovací kancelář SKM, Klíšská 129, Ústí nad Labem
Po - Čt 7:00 - 18:00
Pá 7:00 - 15:00

475 282 189 - VŠ kolej K6, rektorát UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem
Po - Pá 7:00 - 15:00
e-mail: ubytovani@ujep.cz
Informace o ubytovacím stipendiu naleznete zde: http://platby.ujep.cz/


VĚDECKÁ KNIHOVNA UJEP

Běžná otevírací doba

Pondělí - Čtvrtek:  8:00 - 20:00
Pátek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 12:00

           http://knihovna.ujep.cz/

 

 

 

 

Vědecká knihovna UJEP komplexně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP (shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu).

Knihovna se člení na oddělení zpracování fondů a oddělení služeb. Ředitelem knihovny je PhDr. Ivo Brožek.

Knihovna poskytuje výpůjční služby absenční a prezenční, kopírování a skenování dokumentů, přístup k elektronickým databázím (bibliografickým, plnotextovým), rešeršní služby aj.
Jako čtenářských průkaz slouží průkaz studenta nebo zaměstnance UJEP (čipová karta) po provedení registrace v knihovně.
Celouniverzitní katalog.
Knihovna se nachází v areálu kampusu, budova K (budova na sloupech).

V rámci univerzity působí Evropské dokumentační středisko, které zpřístupňuje publikace Evropské unie. EDS je součástí sítě středisek Europe Direct, zřízené Evropskou komisí a fungující v celé EU i v dalších zemích.
Od září 2013 se v prostorách VK nachází knižní fond Rakouské knihovny (RK) v Ústí nad Labem, která je budována v rámci spolupráce Katedry germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem se Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti ve Vídni (Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten). Je součástí mezinárodní sítě rakouských odborných knihoven a středisek s cílem podporovat výzkum a vzdělávání v oblasti otázek souvisejících s Rakouskem a zároveň zprostředkovávat kulturu této země v Severočeském regionu.

Studenti Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem studenta UJEP (čipovou kartou), po kontrole (příp. doplnění) osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel podepíše.

Zaměstnanci Univerzity J. E. Purkyně: přijdou do knihovny s platným průkazem zaměstnance UJEP (čipovou kartou), po zadání osobních údajů knihovník vytiskne přihlášku, kterou uživatel podepíše.

Ostatní zájemci: k registraci musí předložit průkaz totožnosti a fotografii (nebo čipovou kartu standardu Mifare se jménem a fotografií vydanou jinou institucí, např. Inkartu Českých drah nebo průkaz ISIC). Registrační poplatek je 100 Kč na rok, u účastníků celoživotního vzdělávání na UJEP je 50 Kč na dobu studia. Lze využít předregistraci.
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké