Směrnice a příkazy

Směrnice děkana č. 3/2019 Směrnice děkana č. 3/2019 - Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP (601kb)
Směrnice děkana č. 3/2019 Přílohy směrnice děkana č. 3/2019 (1.90Mb)
Směrnice děkana č. 2/2019 Směrnice děkana č. 2/2019 - Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP (368kb)
Příkaz děkana č. 2/2019 Příkaz děkana č. 2/2019 - O přerušení provozu (41kb)
Směrnice děkana č. 1/2019 Směrnice děkana č. 1/2019 - Implementace vniřního mzdového předpisu UJEP na PřF UJEP (82kb)
Příkaz děkana č. 1/2019 Příkaz děkana č. 1/2019 - Archivace digitálních dokumentů (194kb)
Příkaz děkana č. 3/2018 Příkaz děkana č. 3/2018 - Organizační řád (286kb)
Příkaz děkana č. 2/2018 Příkaz děkana č. 2/2018 - O provedení inventarizace 2018 (772kb)
Příkaz děkana č. 1/2018 Příkaz děkana č. 1/2018 - O přerušení provozu (227kb)
Směrnice děkana č. 1/2018 Směrnice děkana č. 1/2018 - Pokyny pro zadání, psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací (157kb)
Příkaz děkana č. 2/2017 Příkaz děkana č. 2/2017 - O provedení inventarizace 2017 (762kb)
Dodatek č. 1 příkazu děkana č. 2-2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (241kb)
Směrnice děkana č. 2-2017 k vedení kvalifikačních a rigorózních prací (1.30Mb)
Směrnice děkana 1/2017 Pravidla pro hodnocení AP PřF UJEP Směrnice děkana 1/2017 Pravidla pro hodnocení AP PřF UJEP (176kb)
Směrnice děkana 1/2017 Pravidla pro hodnocení AP PřF UJEP Směrnice děkana 1/2017 Pravidla pro hodnocení AP PřF UJEP (547kb)
Směrnice děkana PřF UJEP Ústí n. L. č. 2/2016 Etika vědecké a výzkumné činnosti na PřF UJEP Etika vědecké a výzkumné činnosti na PřF UJEP (781kb)
Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 1/2017 k přerušení provozu PřF UJEP Děkan PřF UJEP přerušuje provoz fakulty v době od 31. 7. do 4. 8. 2017. (134kb)
prikaz-dekana-prf-preruseni-provozu.pdf (134kb)
Příkaz děkana k provedení inventarizace v roce 2016 Příkaz děkana k provedení inventarizace v roce 2016 (759kb)
Směrnice děkana č. 1/2016 - Motivační systém ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti pracovníků PřF UJEP Směrnice děkana č. 1/2016 - Motivační systém ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti pracovníků PřF UJEP (1.13Mb)
Příkaz děkana č. 1/2016 k přerušení provozu PřF UJEP Příkaz děkana č. 1/2016 k přerušení provozu PřF UJEP (134kb)
Příkaz děkana PřF UJEP č. 3/2015 Provedení inventarizace v roce 2015 Příkaz děkana PřF UJEP č. 3/2015 Provedení inventarizace v roce 2015 (45kb)
Příkaz děkana PřF UJEP č. 2/2015 k evidenci docházky zaměstnanců PřF UJEP Příkaz děkana PřF UJEP č. 2/2015 k evidenci docházky zaměstnanců PřF UJEP (142kb)
Příkaz děkana PřF UJEP č. 1/2015 k přerušení provozu PřF UJEP Příkaz děkana PřF UJEP č. 1/2015 k přerušení provozu PřF UJEP (134kb)
Příkaz děkana č. 1/2014 - Provedení inventarizace v roce 2014 Příkaz děkana č. 1/2014 - Provedení inventarizace v roce 2014 (763kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek (294kb)
Metodika hodnocení kateder PřF UJEP Platná od 23.5.2012 (106kb)
Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 Příkaz děkana č. 1/2014 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015 (127kb)
Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 4/2013 Provedení inventarizace v roce 2013 Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 4/2013 Provedení inventarizace v roce 2013 (53kb)
Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 4/2013 O poplatcích za rigorózní řízení v ak. roce 2013/14 (26kb)
Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 Příkaz děkana č. 3/2013 - k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 (127kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 4/2012 Směrnice děkana PřF UJEP č. 4/2012 - Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP (378kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2013 Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2013 - pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (60kb)
Směrnice děkana č. 2/2012 Motivační systém ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti pracovníků PřF UJEP (415kb)
Příloha 1 - směrnice děkana č. 2/2012 Merediány kateder (99kb)
Příloha 2a - směrnice děkana č. 2/2012 Seznam hodnocených časopisů (173kb)
Příloha 2b - směrnice děkana č. 2/2012 Světově uznávané databáze (60kb)
Příloha 3 - směrnice děkana č. 2/2012 Specifikace podkladů pro podávání žádosti o finanční odměnu podle Směrnice děkana č. 2/2012 (123kb)
Směrnice děkana č. 3/2012 Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem an Přírodovědecké fakultě UJEP (421kb)
Příkaz děkana PřF UJEP č. 1/2013 k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 Příkaz děkana PřF UJEP č. 1/2013 k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014 (414kb)
Příkaz děkana č.2/2013 - režim úhrad za mimořádné úkony spojené se studiem Příkaz děkana č.2/2013 - režim úhrad za mimořádné úkony spojené se studiem (31kb)
Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 4/2012 Provedení inventarizace v roce 2012 Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 4/2012 Provedení inventarizace v roce 2012 (159kb)
Příkaz děkana PřF č. 3/2012 Příkaz děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 3/2012 k čerpání dovolené zaměstnanců fakulty (77kb)
Příkaz děkana PřF č. 2/2012 Příkaz děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 2/2012 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (31kb)
Příkaz děkana PřF č. 1/2012 Příkaz děkana PřF UJEP č. 1/2012 k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2012/2013 (414kb)
Směrnice děkana PřF č. 2/2011 Směrnice děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 2/2011 Metodika uplatnění a výpočtu nepřímých nákladů v projektech Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (163kb)
Příkaz děkana PřF č. 1/2011 Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 1/2011 o Provedení inventarizace v roce 2011 (161kb)
Příkaz děkana PřF č. 2/2010 Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 2/2010 o Provedení inventarizace v roce 2010 (160kb)
Příkaz děkana PřF č. 1/2010 Příkaz děkana č. 1/2010 k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2010/2011 (131kb)
Směrnice děkana PřF č. 3/2010 Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 3/2010 O poplatcích za rigorózní řízení (26kb)
Směrnice děkana PřF č. 2/2010 Směrnice děkana Přírodovědecké fakulty UJEP č. 2/2010 O poplatcích za rigorózní řízení (26kb)
Směrnice děkana č. 2/2009 Směrnice děkana, která ruší směrnici děkana č. 1/2007 „Pravidla pro odevzdání a obhajobu diplomových a bakalářských prací na PřF UJEP“ (89kb)
Příkaz děkana č. 1/2009 Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 1/2009 Provedení inventarizace v roce 2009 (52kb)
Směrnice děkana č. 1/2009 O poplatcích za rigorózní řízení (24kb)
Motivační systém pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků (28kb)
Příkaz děkana č. 1/2008 Provedení inventarizace v roce 2008 (58kb)
Prodej reklamních předmětů (29kb)
Příloha směrnice děkana č. 2/2007 formulář žádosti do IGA PřF UJEP (60kb)
Směrnice děkana č. 2/2007 Interní grantová agentura PřF UJEP (94kb)
Metodika hodnocení kateder na PřF UJEP (56kb)
Směrnice děkana č. 1/2007 Pravidla pro odevzdání a obhajobu diplomových a bakalářských prací na PřF UJEP (51kb)
Příkaz děkana č. 2/2006 Příkaz děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 1/2006 k poplatkům za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2007/08. (59kb)
Novela směrnice děkana č. 1/2005 Novela Směrnice děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 1/2005 vč. dodatku ze dne 20.1.2006 „Organizace a řízení autoprovozu a náhrada nákladů při užití služebního vozidla PřF katedrou nebo pracovištěm fakulty“ (165kb)
Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 1/2005 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana PřF UJEP v Ústí nad Labem č. 1/2005 „Organizace a řízení autoprovozu a náhrada nákladů při užití služebního vozidla PřF katedrou nebo pracovištěm fakulty“ (22kb)
Směrnice děkana č. 1/2005 O autoprovozu a služební vozidla (24kb)
Organizační řád PřF Platný od 1.4.2009 (103kb)
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké