Studium

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě UJEP si mohou vybírat z velmi široké nabídky studijních oborů, některé z nich nejsou otevírány na žádné jiné vysoké škole v České republice. Jedná se například o bakalářský studijní obor Aplikované nanotechnologie, který zaujme zejména studenty, kteří se rádi dozvídají poznatky z více oborů a nebojí se fyziky, biologie a  chemie. Společná existence přírodovědně zaměřených kateder a katedry matematiky a informatiky umožňuje realizaci i dalších, mezioborově zaměřených bakalářských studijních oborů, jakým je například Matematika a její použití v přírodních vědách.

Díky úzké spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou fakultou a Fakultou výrobních technologií a managementu může Přírodovědecká fakulta uchazečům o studium nabídnout také ojedinělou nabídku zajímavých kombinací studijních předmětů ve dvouoborových bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech, které jsou zaměřeny zejména na přípravu budoucích učitelů na základních a středních školách.

Pro ty, co nemohou z nejrůznějších důvodů absolvovat prezenční studium, je zajímavá možnost studovat některé obory v kombinované formě studia (např. jednooborovou biologii nebo dvouoborové studium matematiky, fyziky a chemie). Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě také přivítají, že na většinu studijních oborů se nedělají přijímací zkoušky. Studium přírodovědně zaměřených oborů sice nepatří k nejsnadnějším, ale za to dává jejich absolventům dobré předpoklady pro nalezení zajímavého zaměstnání.

Navíc ve vybraných studijních programech (Matematika a Fyzika) je možné se přihlásit i do rigorózního řízení a získat titul "doktor přírodních věd" (RNDr.) nebo absolvovat doktorské studium, dosáhnout nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání a získat mezinárodně uznávaný titul "Philosophiae Doctor" (Ph.D.).

 

RNDr. Martin Švec, Ph.D., proděkan pro studium
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké