Projekt Trans3Net

Partneři

TU Drážďany (CITMM) - leader-partner
Okresní hospodářská komora v Děčíně (OHK)
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR-ÚK)

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Wirtschaftförderung Ergebirge (WFE)
Technologické centrum Bautzen (TGZ)
Centrum pro technologický transfer ve Wroclavi (UMWD)
Technologické centrum Wroclaw (PWR)

Hlavní cíl projektu

Projekt se soustřeďuje na zvýšení spolupráce mezi vědou a průmyslem se zaměřením na inovace na Území České republiky, Německa a Polska (přesněji česko-sasko-polské pohraničí). Hlavní cílem projektu je proto vytvořit fungující systém inovací v rámci tohoto trojmezí.

Projekt navazuje na úspěšně realizované přeshraniční projekty ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany. Spočívá v propojení hlavních aktérů transferu inovací v regionu a stanovení strategického plánu pro vytvoření příhraniční inovační sítě a jejího fungování. Ke stěžejním aktivitám bude patřit realizace odborných workshopů, inovačních a koordinačních burz, programů návštěv apod.

Více naleznete na našich internetových stránkách.

Trvání projektu

1. 7. 2016 - 30. 6. 2019

Klíčové aktivity

- Inovační kurzy

- Koordinační burzy

- Workshopy

Cílová skupina projektu

Na jedné straně podniky z průmyslu, na druhé straně vědecké instituty.

Financování

Projekt je financován z peněžních prostředků Evropské unie. Celkový rozpočet projektu je 1968,5 tis. EUR, UJEP v něm bude do roku 2019 disponovat financemi ve výši 184 tis. EUR.

Newsletter

číslo 1 číslo 2 číslo 3
číslo 4 číslo 5 číslo 6
číslo 7 číslo 8 číslo 9

Aktuality

Společnými kroky se blížíme k dokončení mapy podporovatelů transferu (na přeshraniční úrovni), kam se můžete zapojit i Vy! Více na http://trans3net.eu/ 

Pokud se k Vám dostaly informace o projektu z informačních letáků nebo internetových stránek, je možnost se dne 24. 4. 2019 společně vidět na workshopu ve Vratislavi, kde Vám rádi řekneme o projektu TRANS3Net a projektových aktivitách více (pozvánka k akci).

Dne 18. 6. 2019 proběhne v prostorách hotelu Clarion závěrečná konference k projektu, kde bude představena nejenom mezinárodní síť podporovatelů transferu. O bližších informacích Vás budeme brzy informovat.

Máte-li zájem o spolupráci a podílení se na aktivitách v oblasti transferu znalostí, technologií a inovací, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: katerina.raskova@ujep.cz
Těšíme se na Vás!

UJEP » PřF »
RSS blind print

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké