Poslání a hlavní cíle výzkumné aktivity Ústeckého materiálového centra

Ústecké materiálové centrum je organizační složkou Přírodovědecké fakulty na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Nové materiály, jejichž parametry lze v řadě případů predikovat a analyzovat simulacemi a počítačovým modelováním jejich struktury, materiály připravené nebo modifikované ekologicky šetrnými technologiemi, jako jsou např. aplikace nízkoteplotního plazmatu, a vytvářené jako složené systémy z menších podsystémů s přesně definovanou konečnou funkcí, patří dnes do špičky světového technologického vývoje a jsou součástí nastupující technologické revoluce založené na využívání nanotechnologií.

Podstatné komponenty těchto materiálů jsou zpravidla tvořeny malými uspořádanými částicemi, které zabezpečují parciální funkci nezbytnou pro funkčnost celého systému. Tyto struktury mohou být využitelné jako součásti speciálních senzorů, fotoelektrochemických zdrojů energie, mikroelektrod pro analytická a bioanalytická zařízení (biosensory), apod. Leckdy už jenom samotná příměs těchto částicových komponent do výsledného produktu, jako jsou různé kompozitní materiály, nátěrové a stavební hmoty apod., může výrazným způsobem ovlivnit výsledné vlastnosti produktu.

Problematika vývoje, přípravy a leckdy i charakterizace základních fyzikálních a chemických vlastností těchto materiálů je v dnešní době nejen nestandardizovanou, ale stále ještě i ne úplně probádanou oblastí lidské činnosti.

V regionu severních a severozápadních Čech se touto výrobní problematikou zabývá řada pro region významných firem (např. Spolchemie, a.s., AGC Flat Glas, a.s), ale i řada firem ne sice velkých objemem své průmyslové produkce, ale nezanedbatelných kvalitou a inovacemi svého výrobního sortimentu. Ambicí výzkumného centra je však také přesáhnout regionální charakter a spolupracovat i se společnostmi z dalších regionů.

Cílem Ústeckého materiálového centra (ÚMC) je poskytovat v regionu severních a severozápadních Čech kvalitní zázemí pro inovace technologií v podnicích na rozvíjejícím se trhu organickým propojením výzkumu, vývoje a výroby.

Existence množství neprozkoumaných oblastí spojených s technologií výroby ve vztahu ke konečné morfologii a využití produktů ve formě nanočástic a tenkých vrstev tak umožňuje, za předpokladu špičkového vybavení ÚMC pro výzkum a vývoj a zapojení kvalifikovaných pracovníků výrobních závodů, ověření a vývoj vlastního know-how ve výrobních provozech. Nezastupitelná bude role ÚMC ve fázi zvládnutí technologických procesů a výroby optimalizovaných a laboratorně ověřených nových produktů.

Ústecké materiálové centrum bude materiálně i personálně vybaveno k řešení výzkumných projektů od fáze úvodních literárních a patentových rešerší, přes laboratorní výzkum nových technologií až po poloprovozní nebo provozní ověření výroby nových produktů, včetně studia jejich stability při skladování či jejich případnému vlivu na životní prostředí.


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké