Vědecká a publikační činnost

Věda a výzkum na fakultě jsou zaměřeny do několika oblastí:

 • Věda a výzkum na fakultě jsou zaměřeny do několika oblastí:
 • Chemické inženýrství, instrumentální metody analytické chemie a supramolekulární chemie
 • Vývoj nových materiálů a nanomateriálů s využitím plazmových technologií
 • Počítačová fyzika, tj. využití počítačových metod a simulací v řešení široké škály problémů, od vývoje nových materiálů přes chemické inženýrství a procesy ve sluneční atmosféře až po řešení struktury a vlastností biomolekulárních systémů
 • Fyzika povrchů, tenkých vrstev a plazmatu
 • Biomimetika, mikrobiologie, biosenzory
 • Biologie rostlin a živočichů
 • Spolehlivost a bezpečnost informačních systémů; dependabilita složitých systémů
 • Formace aliancí a koalicí v kontextu multiagentních systémů;
 • Obecná topologie a teorie kategorií
 • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
 • Neasociativní algebra a teorie binárních systémů
 • Aplikovaná geografie, environmentální geografie, krajinná ekologie, syntéza krajiny, krajinné plánování

Kam dále:


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké