Vědecká rada

Vědecká rada fakulty (dále také VR) je samosprávný akademický orgán zřízený na základě § 29 zákona č.111/1998Sb. (zákon o vysokých školách), který jmenuje se souhlasem Akademického senátu PřF UJEP děkan. Vědecká rada je složena z interních a externích členů, tj. významných představitelů oborů, ve kterých uskutečňuje PřF zejména vědeckou a vzdělávací činnost. Externí členové tvoří minimálně jednu třetinu všech členů VR a nesmí být členy akademické obce UJEP. Vědecká rada projednává strategický záměr rozvoje PřF, schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na PřF, a projednává další záležitosti, které jí děkan předloží. Předsedou VR je děkan fakulty.

Složení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP (schválené AS PřF UJEP dne 6. 2. 2019 a jmenované děkanem 7. 2. 2019):
Předseda
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Interní členové
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum)
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. (KGEO)
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (ÚMC)
doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (KCH)
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc. (KMA)
doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. (KBI)
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (ÚMC)
prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. (KCH)
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (KGEO)

Externí členové
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Univerzita Karlova, PřF, Ústav pro životní prostředí)
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (Akademie věd ČR, ÚTIA)
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc (Akademie věd ČR, AsÚ, Ondřejov)
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. (Univerzita Karlova, PřF, KSGRR)
doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, FM, ÚITE)
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni, FAV, katedra matematiky)
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (České vysoké učení technické v Praze, CIIRC )
prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (Technická univerzita v Liberci, FP, katedra aplikované matematiky)
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. (Univerzita Karlova, MFF, katedra matematické analýzy)
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (Univerzita Karlova, PřF, katedra organické chemie)
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PřF)

Zápis z jednání Vědecké rady - 2018-06-07 (533kb)
Zápis z jednání Vědecké rady - 2018-05-28 - Per rollam (462kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty ze dne 30. 11. 2017 (2.61Mb)
Zápis z veřejného jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty ze dne 30. 11. 2017 (1.49Mb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 30.10.2017 (728kb)
Zápis z veřejného jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty ze dne 18. 5. 2017 (445kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 18. 5. 2017 (358kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 4. 1. 2016 (346kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 1. 12. 2016 (444kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 23. 6. 2016 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 23. 6. 2016 (3.25Mb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 12. 4. 2016 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 12. 4. 2016 (1.08Mb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 24. 11. 2015 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 24. 11. 2015 (45kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2015 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2015 (79kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 7. 11. 2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 7. 11. 2014 (41kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 30. 10. 2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 30. 10. 2014 (85kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 2. 6. 2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 2. 6. 2014 (27kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 24.4.2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 24.4.2014 (165kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 20.3.2014 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 20.3.2014 (185kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 21. 11. 2013 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 21. 11. 2013 (155kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 25. 4. 2013 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 25. 4. 2013 (92kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 22. 1. 2013 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 22.1.2013 (75kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 22. 11. 2012 (1.66Mb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 26.4.2012 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 26.4.2012 (32kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 10. listopadu 2011 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 10. listopadu 2011 (106kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 30. června 2011 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 30. června 2011 (93kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 14. května 2011 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 14. května 2011 (90kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 28. dubna 2011 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 28. dubna 2011 (101kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 21. října 2010 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 21. října 2010 (102kb)
Zápis z per rollam jednání VR PřF UJEP ze dne 20.6.2010 Zápis z per rollam jednání Vědecké rady PřF dne 20. 06. 2010 (104kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 11. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 11. 3. 2010 (99kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 22. 12. 2009 Zápis z jednání Vědecké rady PřF ke dni 22. 12. 2009 (63kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 29. října 2009 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 29. října 2009 (145kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 10. 6. 2009 (24kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2009 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 26. 2. 2009 (31kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ze dne 27. 11. 2008 (32kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 31. 7. 2008 (28kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 15. května 2008 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 15. května 2008 (29kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 14. února 2008 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 14. února 2008 (27kb)
Zápis z per rollam jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP ke dni 16. 12. 2007 (35kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 5. dubna 2007 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 5. dubna 2007 (30kb)
Zápis z jednání VR PřF UJEP dne 22. února. 2007 Zápis z jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP dne 22. února 2007 (25kb)
Zápis z jednání Vědecké rady Ústavu přírodních věd dne 14.6.2005 Zápis z jednání Vědecké rady Ústavu přírodních věd dne 14.6.2005 (26kb)

Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety



© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké