Vnitřní předpisy neplatné

Volební a jednací řád AS UJEP Volební a jednací řád AS UJEP (platný od 19. 6. 2012) (132kb)
Jednací řád vědecké rady PřF UJEP Platný a účinný od 27.9.2006 (97kb)
Statut PřF UJEP Platný a účinný od 19.6.2012. (186kb)
Volební a jednací řád Akademického senátu UJEP Platný od 8.7.2013 (885kb)
Disciplinární řád PřF UJEP Platný a účinný od 27.9.2006 (59kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty Platný od 1.7.2010 do 31.1.2019 (49kb)
Studijní a zkušební řád pro bakalářská a magisterská studia (platný od 1. 4. 2014) Platný od 1. 4. 2014 (114kb)
Studijní a zkušební řád pro doktorská studia Platný od 12.9.2011 (81kb)
Rigorózní řád Platný od 25.4.2007 (46kb)
Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké