Vnitřní předpisy, pokyny

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP platnost od 16.5.2018, účinnost od 16.5.2018 (na PřF od 17.9.2018) (417kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 1/2018 Směrnice děkana PřF UJEP č. 1/2018 - pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (157kb)
Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) Studijní a zkušební řád pro doktorská studia (platný od 12.9.2011) (81kb)
Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (109kb)
Rigorózní řád Rigorózní řád (109kb)
Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek Směrnice děkana PřF UJEP č. 2/2014 k uznávání zkoušek (294kb)
Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem Příkaz děkana PřF č. 2/2013 - Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (31kb)
SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na SEZNÁMENÍ STUDENTŮ s informacemi a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na UJEP v Ústí na (66kb)
Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce Pokyny vedoucím a oponentům bakalářských a diplomových prací k psaní posudků na závěrečné práce (27kb)


Přírodovědecká fakulta
Univerzity J. E. Purkyně
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem

Studijní oddělení
vč. přijímacího řízení:
Tel: +420 475 283 303 
Tel: +420 475 283 185 
Tel: +420 475 283 182
E-mail: studium.prf@ujep.cz

Děkanát:
Tel: +420 475 283 223
Fax: +420 475 283 563
E-mail: dekan.prf@ujep.cz
IČ: 44555601

 

Úřední deska PřF UJEP

facebook_200.jpg

UMC banner

Virtuální prohlídka PřF UJEP

Akademický senát PřF UJEP

Kontakty Přírodovědecké fakulty

logo_akademie kopie.png

Partneři Přírodovědecké fakulty

 
 
dotyk_pru_poz.png

logo_sthi-dtcz.JPG
logo Cíl 3.jpg
logo_generace_y.jpg

Aktuálně

NOVÝ WEB FAKULTY NA NOVÉ ADRESE !

Dny vědy a umění 24. – 25. 4. 2013

Ankety© 2009–2019 Přírodovědecká fakulta UJEP Mapa stránek | Vytisknout stránku | Styl pro slabozraké